El projecte primer i mes important com ja hem citat consisteix en promoure la construcció d’un complex residencial amb els avantatges més importants, per a una part dels apartaments tutelats, i per l’altra de les residències, però evitant els inconvenients d’ambdues solucions per separat.

Tractarem d’explicar-nos: Els apartaments tutelats són el substitut menys dolent del domicili propi, en ells es pot viure conservant la privacitat i al mateix temps es  pot viure acompanyat per les persones més properes i de les quals no volem separar-nos. Són petits i per això són adients pel que fa a cost, tenen alguns serveis importants però estan pensats per a persones encara vàlides, i en el moment que apareix una dependència s’ha de buscar una altra solució. D’altra banda, la residència és idònia per a una persona amb elevats graus de dependència i no està pensada per a allotjar persones completament vàlides, la privacitat és en general nul·la , llevat del cas de les residències de luxe, que demanen preus no assequibles al comú dels malalts i llurs famíliesEl proyecto primero y más importante como ya hemos citado, es promover la construcción de un Complejo residencial con las ventajas más importantes, por una parte de apartamentos tutelados, y por la otra de las residencias, pero evitando los inconvenientes de ambas soluciones por separado. Trataremos de explicarnos: Los apartamentos tutelados son el sustituto menos mala del domicilio propio, en ellos se puede vivir conservando la privacidad y al mismo tiempo se puede vivir acompañado por las personas más próximas y de las cuales no queremos separarnos.

Son pequeños y por esto son adecuados con respecto a coste, tienen algunos servicios importantes pero están pensados para personas todavía válidas, y en el momento que aparece una dependencia se debe buscar otra solución. Por otro lado, la residencia es idónea para una persona con elevados grados de dependencia y no está pensada para alojar personas completamente válidas, la privacidad es en general nula , exceptuando el caso de las residencias de lujo, que piden precios no asequibles al común de los enfermos y sus familias.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content