Aquesta iniciativa forma part del programa de Responsabilitat Social Corporativa de la radiotelevisió pública i es durà a terme al llarg de tot el mes de maigEsta iniciativa forma parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa de la radiotelevisión pública y se llevará a cabo a lo largo de todo el mes de mayo

L’Ens Públic de Ràdio Televisió de Castella-la Manxa ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Toledo (ADEMTO) per fer més visible davant la societat aquesta malaltia crònica del sistema nerviós central que a Espanya afecta 47.000 persones. Aquesta serà la causa que promogui el programa de responsabilitat corporativa del canal autonòmic durant tot el mes de maig, amb entrevistes, notícies i reportatges tant en programes com en informatius.

Cada any es diagnostiquen uns 1.800 nous casos d’esclerosi múltiple, una malaltia inflamatòria que ataca el sistema nerviós central. És la segona causa de discapacitat més freqüent entre els joves espanyols i la primera en discapacitat sobrevinguda.

ADEMTO ajuda a millorar la qualitat de vida dels afectats que viuen a la província de Toledo perquè rebin tractament farmacològic i rehabilitador. El seu equip de professionals ofereix formació, orientació, col·labora en la sensibilització de l’opinió pública i aconsegueix una millora en la prevenció, tractament i curació d’aquesta malaltia.

Ofereix també la informació necessària als afectats per aquesta patologia i als seus familiars. Un altre dels seus objectius consisteix a afavorir l’atenció mèdica, promoure la investigació i facilitar la prestació dels serveis de rehabilitació.

Entre els símptomes més comuns es troba la fatiga i el cansament desproporcionat, la pèrdua transitòria de visió en un ull, la dificultat per parlar, picor, visió doble o sensació de descàrrega elèctrica des del coll cap a les extremitats.

En els 500 metres quadrats de les seves instal·lacions a Toledo, l’Associació d’Esclerosi Múltiple disposa d’un gimnàs, sala de teràpia ocupacional, un espai de logopèdia i quatre sales de tractaments individuals. A més disposen d’un programa de temps lliure destinat a dur a terme sortides culturals i acompanyament en viatges.

En virtut del conveni de col·laboració subscrit entre l’Ens Públic i ADEMTO, la ràdio i la Televisió de Castella-la Manxa es comprometen a: realitzar una cobertura mediàtica per visibilitzar i conscienciar dels problemes i dificultats que pateixen els afectats, ia emetre informació didàctica de la prestació de tractaments i ajudes a aquesta malaltia autoimmune i degenerativa.

El Ente Público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEMTO) para hacer más visible ante la sociedad esta enfermedad crónica del sistema nervioso central que en España afecta a 47.000 personas. Ésta será la causa que promueva el programa de responsabilidad corporativa del canal autonómico durante todo el mes de mayo, con entrevistas, noticias y reportajes tanto en programas como en informativos.

Cada año se diagnostican unos 1.800 nuevos casos de esclerosis múltiple, una enfermedad inflamatoria que ataca al sistema nervioso central. Es la segunda causa de discapacidad más frecuente entre los jóvenes españoles y la primera en discapacidad sobrevenida.

ADEMTO ayuda a mejorar la calidad de vida de los afectados que viven en la provincia de Toledo para que reciban tratamiento farmacológico y rehabilitador. Su equipo de profesionales ofrece formación, orientación, colabora en la sensibilización de la opinión pública y consigue una mejora en la prevención, tratamiento y curación de esta enfermedad.

Ofrece también la información necesaria a los afectados por esta patología y a sus familiares. Otro de sus objetivos consiste en favorecer la atención médica, promover la investigación y facilitar la prestación de los servicios de rehabilitación.

Entre los síntomas más comunes se encuentra la fatiga y el cansancio desproporcionado, la pérdida transitoria de visión en un ojo, la dificultad para hablar, picazón, visión doble o sensación de descarga eléctrica desde el cuello hacia las extremidades.

En los 500 metros cuadrados de sus instalaciones en Toledo, la Asociación de Esclerosis Múltiple cuenta con un gimnasio, sala de terapia ocupacional, un espacio de logopedia y cuatro salas de tratamientos individuales. Además disponen de un programa de tiempo libre destinado a llevar a cabo salidas culturales y acompañamiento en viajes.

En virtud del convenio de colaboración suscrito entre el Ente Público y ADEMTO, la radio y la Televisión de Castilla-La Mancha se comprometen a: realizar una cobertura mediática para visibilizar y concienciar de los problemas y dificultades que padecen los afectados, y a emitir información didáctica de la prestación de tratamientos y ayudas a esta enfermedad autoinmune y degenerativa.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2016_05_02/21

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2016_05_02/21

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content