Com a “reeixida” va ser qualificada la primera prova, en humans, d’una vacuna basada en l’ADN per prevenir l’esclerosi multiple (EM), malaltia degenerativa del sistema nerviós.   Como “exitosa” fue calificada la primera prueba, en humanos, de una vacuna basada en el ADN para prevenir la esclerosis multiple (EM), enfermedad degenerativa del sistema nervioso.

Aquesta vacuna podria ser el primer pas en el camí cap a la creació d’un tractament eficaç contra aquesta debilitante malaltia degenerativa. La vacuna modera el funcionament del sistema immunològic, que registra una anormal activitat en les persones amb aquest patiment, causat per cèl·lules immunològiques que, inexplicablement, ataquen les cobertes de mielina que recobreixen als nervis en el sistema nerviós central.

Paulatinament, els nervis es destrueixen. La coberta de mielina és la que ajuda al fet que els senyals que passen pels nervis circulin efectivament.

L’estudi

Metges liderats per Amit Bar-Or, de l’Institut Neurològic Mont-real, de Canadà, van idear una vacuna que conté els filaments d’ADN que fabriquen mielina.
En la prova, es va injectar la vacuna a 30 pacients durant lapses d’una, tres, cinc i nou setmanes, mentre que la meitat va rebre també una estatina per reforçar l’efecte de la vacuna, que va ser administrada amb tres dosis diferents.
Tots sofrien de la forma més comuna de la malaltia, coneguda com a esclerosi multiple reincident remitent, els símptomes del qual van i vénen per llargs períodes, o empitjoren de forma sostinguda amb lapses de remissió.

Resultats

Els metges van analitzar la sang dels pacients, per veure com havien respost els seus sistemes immunològics. Van afirmar que va disminuir la quantitat de cèl·lules immunològiques que ataquen de forma específica les cobertes de mielina, així com el nivell d’anticossos compromesos amb la malaltia.

L’equip mèdic va iniciar una prova de 12 mesos, amb 290 pacients. Si resulta reeixida, podria preparar el camí per a altres vacunes basades en ADN, amb la intenció de tractar dolències degenerativas, com la diabetis o l’artritis reumatoidea.

La malaltia: Incapacitante

Els símptomes de l’EM varien d’una persona a una altra.
Els períodes en què empitjoren solen anar seguits d’episodis de reducció o desaparició dels símptomes. A això se li crida remissions.

L’EM provoca gradualment dificultat per caminar i realitzar tasques quotidianes 

 

http://esclerosismultiplecr.com/?p=433 

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Esta vacuna podría ser el primer paso en el camino hacia la creación de un tratamiento eficaz contra esta debilitante enfermedad degenerativa. La vacuna modera el funcionamiento del sistema inmunológico, que registra una anormal actividad en las personas con ese padecimiento, causado por células inmunológicas que, inexplicablemente, atacan las cubiertas de mielina que recubren a los nervios en el sistema nervioso central.

Paulatinamente, los nervios se destruyen. La cubierta de mielina es la que ayuda a que las señales que pasan por los nervios circulen efectivamente.

El estudio

Médicos liderados por Amit Bar-Or, del Instituto Neurológico Montreal, de Canadá, idearon una vacuna que contiene los filamentos de ADN que fabrican mielina.

En la prueba, se inyectó la vacuna a 30 pacientes durante lapsos de una, tres, cinco y nueve semanas, en tanto que la mitad recibió también una estatina para reforzar el efecto de la vacuna, que fue administrada con tres dosis diferentes.

Todos sufrían de la forma más común de la enfermedad, conocida como esclerosis multiple reincidente remitente, cuyos síntomas van y vienen por largos períodos, o empeoran de forma sostenida con lapsos de remisión.

Resultados

Los médicos analizaron la sangre de los pacientes, para ver cómo habían respondido sus sistemas inmunológicos. Afirmaron que disminuyó la cantidad de células inmunológicas que atacan de forma específica las cubiertas de mielina, así como el nivel de anticuerpos comprometidos con la enfermedad.

El equipo médico inició una prueba de 12 meses, con 290 pacientes. Si resulta exitosa, podría preparar el camino para otras vacunas basadas en ADN, con miras a tratar dolencias degenerativas, como la diabetes o la artritis reumatoidea.

La enfermedad: Incapacitante

Los síntomas de la EM varían de una persona a otra.

Los períodos en que empeoran suelen ir seguidos de episodios de reducción o desaparición de los síntomas. A esto se le llama remisiones.

La EM provoca gradualmente dificultad para caminar y realizar tareas cotidianas.

 

 

http://esclerosismultiplecr.com/?p=433 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content