Des que en el 2003 s’iniciés a l’Hospital Provincial de Rehabilitació Doctor Faustino Pérez Hernández, de Sancti Spíritus, el Programa Nacional de Neuro-rehabilitació Integral a pacients amb esclerosis múltiples varis dels malalts tractats allí han aconseguit detenir, en alguna mesura, el desenvolupament vertiginós del seu patiment.   Desde que en el 2003 se iniciara en el Hospital Provincial de Rehabilitación Doctor Faustino Pérez Hernández, de Sancti Spíritus, el Programa Nacional de Neuro-rehabilitación Integral a pacientes con esclerosis múltiples varios de los enfermos tratados allí han logrado detener, en alguna medida, el desarrollo vertiginoso de su padecimiento.

El tractament que inclou, a més d’exercicis fisioterapéuticos, la hidroterapia, la mecanoterapia i l’equinoterapia ha provat eficàcia en millorar la qualitat de vida dels pacients i retornar-los certa mobilitat en alguns dels membres afectats.

Més de 300 persones de tota Cuba han estat beneficiades amb la rehabilitació, la inclusió de la qual ha requerit la valoració per part d’un equip multidisciplinari per determinar les teràpies específiques que requereix cada cas, així com el grau d’afectació neurològica que presenten els afligits.

L’esclerosi múltiple és una malaltia autodegenerativa que consisteix en l’aparició de lesions desmielinizants, neurodegeneratives i cròniques del Sistema Nerviós Central. En el fonamental, asseguren els experts, que aquesta patologia afecta a les persones en edat laboral principalment i constitueix la primera causa de discapacitat neurològica en adults joves.

L’hospital espirituano és l’únic centre d’atenció terciària que existeix en aquesta província cubana i constitueix un de les poques institucions sanitàries del seu tipus que existeixen fora de la capital del país.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.escambray.cu/2012/rehabilitan-en-sancti-spiritus-pacientes-con-esclerosis-multiples/

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

  El tratamiento que incluye, además de ejercicios fisioterapéuticos, la hidroterapia, la mecanoterapia y la equinoterapia ha probado eficacia al mejorar la calidad de vida de los pacientes y devolverles cierta movilidad en algunos de los miembros afectados.

Más de 300 personas de toda Cuba han sido beneficiadas con la rehabilitación, cuya inclusión ha requerido la valoración por parte de un equipo multidisciplinario para determinar las terapias específicas que requiere cada caso, así como el grado de afectación neurológica que presentan los aquejados.

La esclerosis múltiple es una enfermedad autodegenerativa que consiste en la aparición de lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del Sistema Nervioso Central. En lo fundamental, aseguran los expertos, que dicha patología afecta a las personas en edad laboral principalmente y constituye la primera causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes.

El hospital espirituano es el único centro de atención terciaria que existe en esta provincia cubana y constituye uno de las pocas instituciones sanitarias de su tipo que existen fuera de la capital del país.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.escambray.cu/2012/rehabilitan-en-sancti-spiritus-pacientes-con-esclerosis-multiples/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content