Estimen que la teràpia pot ser eficaç contra aquesta dolència neurològica. El centre està acreditat per a la fabricació d’aquest tipus de medicació

M.J. RATLLA 05/04/2012

El laboratori de Teràpia Cel·lular de l’hospital Regna Sofia acaba d’iniciar un assaig clínic amb l’objectiu de buscar un possible tractament per a l’esclerosi múltiple, quan aquesta patologia es troba en una fase menys avançada. Aquesta malaltia és una dolència neurològica progressiva i sense cura que afecta a la substància blanca de la medul·la espinal i del cervell de forma intermitent. Estiman que la terapia puede ser eficaz contra esta dolencia neurológica. El centro está acreditado para la fabricación de este tipo de medicación

 M.J. RAYA 05/04/2012

El laboratorio de Terapia Celular del hospital Reina Sofía acaba de iniciar un ensayo clínico con el objetivo de buscar un posible tratamiento para la esclerosis múltiple, cuando esta patología se encuentra en una fase menos avanzada. Esta enfermedad es una dolencia neurológica progresiva y sin cura que afecta a la sustancia blanca de la médula espinal y del cerebro de forma intermitente.

L’assaig, dirigit per la doctora Concha Herrera, responsable del citat laboratori del Reina Sofia, emprarà un tipus de cèl·lules mare, les mesenquimales, que s’obtenen de la medul·la òssia. Herrera va assenyalar que els professionals de l’hospital cordovès extrauran les cèl·lules de la medul·la òssia del propi pacient i seran tractades a les sales blanques. Les cèl·lules es conrearan entre tres i quatre setmanes fins a obtenir la quantitat de material cel·lular desitjada per tractar al malalt (entre 1 i 2 milions de cèl·lules per quilogram de pes).

Aquesta labor es durà a terme a les sales blanques de producció cel·lular del Reina Sofia, després que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris les acredités per fabricar medicaments de teràpies avançades i a més autoritzés aquest assaig clínic.

En aquesta investigació es comptarà amb la col·laboració de 30 pacients, que seran proposats pels serveis de Neurologia dels hospitals Regna Sofia de Còrdova, Verge Macarena de Sevilla i Carlos Hagi de Màlaga, ja que aquests dos últims centres col·laboren en l’assaig clínic i rebran les cèl·lules que es tractin a l’hospital cordovès.

Als malalts se’ls administrarà per via intravenosa la dosi adequada de cèl·lules mare, però els resultats no es coneixeran immediatament. Els pacients s’aniran incorporant a l’estudi al llarg de 18 mesos i després se’ls farà seguiment durant un any. Herrera va explicar que el laboratori de Teràpia Cel·lular del Reina Sofia ha triat l’esclerosi múltiple perquè “existeix una base racional, des del punt de vista biològic, per la qual entenem que les cèl·lules mare mesenquimales poden actuar sobre aquesta patologia neurològica, ja que existeix una experiència preclínica en models animals que han demostrat eficàcia en l’abordatge de la patologia”. A Andalusia existeix un altre assaig clínic sobre esclerosi múltiple, dut a terme per experts del Cabimer, així com dels hospitals Verge Macarena de Sevilla i Carlos Hagi de Màlaga, que inclou a pacients amb una fase molt avançada de la malaltia.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/reina-sofia-usara-celulas-madre-para-tratar-esclerosis-multiple_707264.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

El ensayo, dirigido por la doctora Concha Herrera, responsable del citado laboratorio del Reina Sofía, empleará un tipo de células madre, las mesenquimales, que se obtienen de la médula ósea. Herrera señaló que los profesionales del hospital cordobés extraerán las células de la médula ósea del propio paciente y serán tratadas en las salas blancas. Las células se cultivarán entre tres y cuatro semanas hasta obtener la cantidad de material celular deseada para tratar al enfermo (entre 1 y 2 millones de células por kilogramo de peso).

Esta labor se llevará a cabo en las salas blancas de producción celular del Reina Sofía, después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios las acreditase para fabricar medicamentos de terapias avanzadas y además autorizase este ensayo clínico.

En dicha investigación se contará con la colaboración de 30 pacientes, que serán propuestos por los servicios de Neurología de los hospitales Reina Sofía de Córdoba, Virgen Macarena de Sevilla y Carlos Haya de Málaga, ya que estos dos últimos centros colaboran en el ensayo clínico y recibirán las células que se traten en el hospital cordobés.

A los enfermos se les administrará por vía intravenosa la dosis adecuada de células madre, pero los resultados no se conocerán inmediatamente. Los pacientes se irán incorporando al estudio a lo largo de 18 meses y luego se les hará seguimiento durante un año. Herrera explicó que el laboratorio de Terapia Celular del Reina Sofía ha elegido la esclerosis múltiple porque “existe una base racional, desde el punto de vista biológico, por la que entendemos que las células madre mesenquimales pueden actuar sobre esta patología neurológica, ya que existe una experiencia preclínica en modelos animales que han demostrado eficacia en el abordaje de la patología”. En Andalucía existe otro ensayo clínico sobre esclerosis múltiple, llevado a cabo por expertos del Cabimer, así como de los hospitales Virgen Macarena de Sevilla y Carlos Haya de Málaga, que incluye a pacientes con una fase muy avanzada de la enfermedad.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/reina-sofia-usara-celulas-madre-para-tratar-esclerosis-multiple_707264.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content