L’espasme de l’ull, caracteritzat per contraccions repetitives i espontànies en la parpella, pot alertar sobre la presència d’altres trastorns del sistema nerviós, va assenyalar el oftalmólogo del IMSS en Jalisco, Adrián Beltrán Martínez. Va indicar que encara que no compromet la funció visual, atès que no es presenta tancament de l’ull com en el cas del blefaroespasmo, el espasmo ocular sol estar associat amb problemes de tipus neurològic com a esclerosi múltiple, tumors, paràlisi facial o fins i tot en pacients a punt de presentar infarts hemorrágicos cerebrals.El espasmo del ojo, caracterizado por contracciones repetitivas y espontáneas en el párpado, puede alertar sobre la presencia de otros trastornos del sistema nervioso, señaló el oftalmólogo del IMSS en Jalisco, Adrián Beltrán Martínez.
Indicó que aunque no compromete la función visual, dado que no se presenta cierre del ojo como en el caso del blefaroespasmo, el espasmo ocular suele estar asociado con problemas de tipo neurológico como esclerosis múltiple, tumores, parálisis facial o incluso en pacientes a punto de presentar infartos hemorrágicos cerebrales.

Altres alteracions en les quals l’espasme de l’ull pot presentar-se com un símptoma són infeccions de la parpella o fins i tot pot aparèixer a conseqüència de desvetllar-se, estar sotmès a nivells alts d’estrès, consum excessiu de cafeïna, insomni o per vista cansada per exposició constant a la computadora.

No obstant això, va assenyalar l’especialista que el espasmo ocular també conegut com mioquimios és un quadre benigne que regularment no requereix de tractament mèdic, encara que en ocasions es fa necessària l’administració de complex B al pacient.

Beltrán Martínez va considerar que totes les persones poden presentar alguna vegada en la seva vida espasmo de l’ull, no obstant això si aquesta situació és recurrent i crònica, recomana acudir amb el oftalmólogo.

Va indicar que en el Servei d’Oftalmologia del HGZ número 14 es registren entre dos i tres casos per setmana de pacients que presenten espasmo ocular primordialment d’entre 25 i 45 anys d’edat.

Va manifestar que després de la revisió oftalmológica és necessari que el pacient es practiqui alguns estudis, com a prova de sang i fins i tot ressonància magnètica per descartar alteracions neurològiques o altres trastorns.

Va agregar que els adults haurien d’acudir a revisió oftalmológica una vegada per any, per prevenir qualsevol trastorn que pugui comprometre la visió o ser símptoma d’altres patologies com succeeix amb l’espasme, i en el cas dels nens recomana acudir cada sis mesos amb l’especialista.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.elpuntocritico.com/vida-y-estilo/noticias-salud/31115-relacionan-espasmo-del-ojo-con-trastornos-neuronales.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Otras alteraciones en las que el espamo del ojo puede presentarse como un síntoma son infecciones del párpado o incluso puede aparecer a consecuencia de desvelarse, estar sometido a niveles altos de estrés, consumo excesivo de cafeína, insomnio o por vista cansada por exposición constante a la computadora.

Sin embargo, señaló el especialista que el espasmo ocular también conocido como mioquimios es un cuadro benigno que por lo regular no requiere de tratamiento médico, aunque en ocasiones se hace necesaria la administración de complejo B al paciente.

Beltrán Martínez consideró que todas las personas pueden presentar alguna vez en su vida espasmo del ojo, no obstante si esta situación es recurrente y crónica, recomienda acudir con el oftalmólogo.

Indicó que en el Servicio de Oftalmología del HGZ número 14 se registran entre dos y tres casos por semana de pacientes que presentan espasmo ocular primordialmente de entre 25 y 45 años de edad.

Manifestó que tras la revisión oftalmológica es necesario que el paciente se practique algunos estudios, como prueba de sangre e incluso resonancia magnética para descartar alteraciones neurológicas u otros trastornos.

Agregó que los adultos deberían acudir a revisión oftalmológica una vez por año, para prevenir cualquier trastorno que pueda comprometer la visión o ser síntoma de otras patologías como sucede con el espasmo, y en el caso de los niños recomienda acudir cada seis meses con el especialista.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.elpuntocritico.com/vida-y-estilo/noticias-salud/31115-relacionan-espasmo-del-ojo-con-trastornos-neuronales.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut