Doina García /El Sol de Mèxic

Ciutat de Mèxic.- Científics mexicans i estrangers assenyalen que d’acord a les últimes investigacions, el mestissatge entre races és un dels factors principals per al desenvolupament de diverses malalties neuronals, entre les quals destaca l’Esclerosi Múltiple (EM).

Doina García /El Sol de México

Ciudad de México.- Científicos mexicanos y extranjeros señalan que de acuerdo a las últimas investigaciones, el mestizaje entre razas es uno de los factores principales para el desarrollo de diversas enfermedades neuronales, entre las que destaca la Esclerosis Múltiple (EM).

Així mateix, s’ha detectat que aquest és un patiment que afecta molt més a dones que a homes en una proporció de 5 a 1 i a més, aquesta es presenta majorment entre la tercera i quarta dècada de la vida i en alguns casos, aquest mal deté la seva progressió en arribar als 50.

Quant als grups ètnics més afectats, conclouen que són els europeus, mentre que en els asiàtics o els hispans que no s’han barrejat amb europeus, la prevalença és menor.

Per això, a causa que a Amèrica Llatina va haver-hi un gran mestissatge amb els europeus, el nostre continent també es veu afectat per aquesta malaltia.

“S’ha demostrat que en els grups ètnicament purs gairebé no hi ha esclerosi múltiple. Hi ha moltíssimes investigacions no només a nivell llatinoamericà sinó també a Canadà i Estats Units, on els indígenes no barrejats tenen una gran resistència a la EM”, va asseverar el neuròleg Víctor Rivera.

El metge mexicà fundador del Col·legi Mexicà de Neurologia qui ara és investigador del Col·legi de Medicina Baylor, en Houston, Texas, va asseverar que sens dubte en aquest patiment hi ha un factor genètic que no ha quedat clar i que per tant continuen les investigacions.

Així mateix, va assegurar que s’ha observat que als Estats Units, existeix un repunt d’Esclerosi Múltiple que afecta especialment als nens que pertanyen a un grup ètnic diferent als nord-americans i per això, aquest repunt s’ha observat en nens hispans i africans.

Acompanyat de Robert Fox qui és director mèdic del Meller Center per a Esclerosi múltiple a Cleveland, Ohio, els especialistes van referir que entre els més recents avanços contra aquesta malaltia es troben el llançament d’un nou medicament sobre la base de la sal “fingolimod” que és l’únic medicament de presa oral, atès que fins ara aquests pacients havien d’injectar-se de manera intravenosa per a tota la vida per rebre el seu tractament.

Van detallar que fins ara, aquesta ha demostrat una efectivitat de prop del 50 per cent per detenir la progressió d’aquesta malaltia, que en les seves etapes més avançades provoca discapacitat motora permanent i doble vista.

Així mateix, va afegir que els avanços mèdics dels últims 20 anys han permès que el diagnòstic de l’esclerosi sigui molt més eficient i fins i tot, mitjançant una ressonància magnètica en uns dies es pot confirmar aquest patiment, mentre que abans passaven anys abans que el pacient fos remès a un neuròleg.

A aquest avanç ha contribuït, van assenyalar els especialistes, el fet que per primera vegada en 2006 la societat internacional de neuròlegs va publicar una guia mèdica que orienta a aquests especialistes sobre els símptomes específics d’aquesta malaltia el que permet detectar immediatament la seva presència.

Es calcula que Mèxic l’esclerosi múltiple, una malaltia autoinmune del sistema nerviós central que és crònica i progressiva afecta a més de 20 mil persones i constitueix la segona causa de discapacitat en joves després del traumatisme cranial.

  http://www.oem.com.mx/elsoldeacapulco/notas/n2260050.htm

Asimismo, se ha detectado que este es un padecimiento que afecta mucho más a mujeres que a hombres en una proporción de 5 a 1 y además, esta se presenta mayormente entre la tercera y cuarta década de la vida y en algunos casos, este mal detiene su progresión al llegar a los 50.

En cuanto a los grupos étnicos más afectados, concluyen que son los europeos, mientras que en los asiáticos o los hispanos que no se han mezclado con europeos, la prevalencia es menor.

Por ello, debido a que en América Latina hubo un gran mestizaje con los europeos, nuestro continente también se ve afectado por esta enfermedad.

“Se ha demostrado que en los grupos étnicamente puros casi no hay esclerosis múltiple. Hay muchísimas investigaciones no sólo a nivel latinoamericano sino también en Canadá y Estados Unidos, en donde los indígenas no mezclados tienen una gran resistencia a la EM”, aseveró el neurólogo Víctor Rivera.

El médico mexicano fundador del Colegio Mexicano de Neurología quien ahora es investigador del Colegio de Medicina Baylor, en Houston, Texas, aseveró que sin duda en este padecimiento hay un factor genético que no ha quedado claro y que por tanto continúan las investigaciones.

Asimismo, aseguró que se ha observado que en los Estados Unidos, existe un repunte de Esclerosis Múltiple que afecta especialmente a los niños que pertenecen a un grupo étnico distinto a los norteamericanos y por ello, este repunte se ha observado en niños hispanos y africanos.

Acompañado de Robert Fox quien es director médico del Meller Center para Esclerosis múltiple en Cleveland, Ohio, los especialistas refirieron que entre los más recientes avances contra esta enfermedad se encuentran el lanzamiento de un nuevo medicamento en base a la sal “fingolimod” que es el único medicamento de toma oral, toda vez que hasta ahora estos pacientes debían inyectarse de manera intravenosa de por vida para recibir su tratamiento.

Detallaron que hasta ahora, esta ha demostrado una efectividad de cerca del 50 por ciento para detener la progresión de esta enfermedad, que en sus etapas más avanzadas provoca discapacidad motora permanente y doble vista.

Asimismo, añadió que los avances médicos de los últimos 20 años han permitido que el diagnóstico de la esclerosis sea mucho más eficiente e incluso, mediante una resonancia magnética en unos días se puede confirmar este padecimiento, mientras que antes pasaban años antes de que el paciente fuera remitido a un neurólogo.

A este avance ha contribuido, señalaron los especialistas, el hecho de que por primera vez en 2006 la sociedad internacional de neurólogos publicó una guía médica que orienta a estos especialistas sobre los síntomas específicos de esta enfermedad lo que permite detectar de inmediato su presencia.

Se calcula que México la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central que es crónica y progresiva afecta a más de 20 mil personas y constituye la segunda causa de discapacidad en jóvenes después del traumatismo craneal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content