– Durant l’any 2012, a través del lliurament del 0,7% dels seus ingressos anuals– Durante el año 2012, a través de la entrega del 0,7% de sus ingresos anuales

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

 El Col · legi Professional de Fisioterapeutes de la Comunitat de Madrid va donar durant l’any 2012 més de 13.000 euros al desenvolupament de projectes soci -sanitaris de suport a persones sense recursos o en risc d’exclusió social,

a través d’aportacions trimestrals del 0,7% del seu pressupost anual col · legial, segons ha informat la institució col · legial.

 Les aportacions del primer i segon trimestres van ser destinades a la Fundació per al Desenvolupament, Atenció i Suport de la Discapacitat a Rivas Vaciamadrid, que treballa per la integració social de les persones amb discapacitat a través de l’oci i l’esport, ia una associació de persones amb discapacitat de Kosovo, que ha destinat la de mà a una projecte per equipar l’Hospital de Pea i formar els seus professionals sanitaris.

 Durant el tercer i quart trimestres de l’any, el pressupost es va invertir en les iniciatives per al desenvolupament de l’esport i l’activitat física en el dany cerebral sobrevingut de la Fundació Pita López, i en els programes de rehabilitació personalitzats de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Parla.

 El Col · legi Professional de Fisioterapeutes de la Comunitat de Madrid ajuda a finançar iniciatives solidàries des de 1998, a través d’aportacions econòmiques trimestrals. Així, en els últims 15 anys ha col · laborat amb gairebé 60 organitzacions en el desenvolupament de programes socials i d’àmbit sanitari, tant a Espanya com en països en vies de desenvolupament.

 A més, des de 2010 la institució col · legial disposa d’una Comissió de Voluntariat i Cooperació , que treballa específicament per donar suport a projectes espanyols de cooperació internacional de fisioteràpia, fomentant la col · laboració entre ells i informant als seus més de 7.600 col · legiats sobre això per incentivar la seva participació.

 Així mateix, la institució va col · laborar amb altres projectes, com el Programa Nacional d’Ajuda en Acció a Equador, ha apadrinat un nen a través d’Ajuda en Acció, i ha becat a dos col · legiats permetent així participar en dos projectes de cooperació internacional al Salvador, un a través d’un programa impulsat per la Universitat d’Alcalá de Henares i el altre per l’ONG DHG El Salvador.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/82475/rsc-el-colegio-de-fisioterapeutas-de-madrid-destina-mas-de-13000-euros-a-proyectos-socio-sanitarios

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid donó durante el año 2012 más de 13.000 euros al desarrollo de proyectos socio-sanitarios de apoyo a personas sin recursos o en riesgo de exclusión social, a través de aportaciones trimestrales del 0,7% de su presupuesto anual colegial, según informó hoy la institución colegial.

Las aportaciones del primer y segundo trimestres fueron destinadas a la Fundación para el Desarrollo, Atención y Apoyo de la Discapacidad en Rivas Vaciamadrid, que trabaja por la integración social de las personas con discapacidad a través del ocio y el deporte, y a una asociación de personas con discapacidad de Kosovo, que ha destinado la donación a un proyecto para equipar el Hospital de Pea y formar a sus profesionales sanitarios.

Durante el tercer y cuarto trimestres del año, el presupuesto se invirtió en las iniciativas para el desarrollo del deporte y la actividad física en el daño cerebral sobrevenido de la Fundación Pita López, y en los programas de rehabilitación personalizados de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Parla.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid ayuda a financiar iniciativas solidarias desde 1998, a través de aportaciones económicas trimestrales. Así, en los últimos 15 años ha colaborado con casi 60 organizaciones en el desarrollo de programas sociales y de ámbito sanitario, tanto en España como en países en vías de desarrollo.

Además, desde 2010 la institución colegial dispone de una Comisión de Voluntariado y Cooperación, que trabaja específicamente para apoyar proyectos españoles de cooperación internacional de fisioterapia, fomentando la colaboración entre ellos e informando a sus más de 7.600 colegiados al respecto para incentivar su participación.

Asimismo, la institución colaboró con otros proyectos, como el Programa Nacional de Ayuda en Acción en Ecuador; ha apadrinado un niño a través de Ayuda en Acción, y ha becado a dos colegiados permitiéndoles así participar en dos proyectos de cooperación internacional en El Salvador, uno a través de un programa impulsado por la Universidad de Alcalá de Henares y el otro por la ONG DHG El Salvador.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/82475/rsc-el-colegio-de-fisioterapeutas-de-madrid-destina-mas-de-13000-euros-a-proyectos-socio-sanitarios

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content