TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS)

El conseller de Sanitat i Afers Socials de Castella-la Manxa, José Ignacio Echániz , ha destacat el suport que prestarà el Govern regional a 152 associacions de l’àmbit sociosanitari i de la salut mental de tota la regió , a les quals es dotarà amb 2.600.000 d’euros per atendre a més de 30.000 pacients i les seves famílies.TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha destacado el apoyo que va a prestar el Gobierno regional a 152 asociaciones del ámbito sociosanitario y de la salud mental de toda la región, a las que se dotará con 2,6 millones de euros para atender a más de 30.000 pacientes y a sus familias.

En total s’han dedicat a aquestes ajudes 2.640.040 euros “una mostra de l’aposta del Govern regional per aquesta línia d’ajuda , posada en perill per la pèssima situació a la qual ha abocat a la regió el malbaratament d’altres èpoques “. “A més, estem fent un gran esforç per acompanyar aquestes associacions cap a un millor futur, perquè l’objectiu s’ho mereix: donar resposta immediata a aquests pacients i les seves famílies”, ha explicat.

El 73 per cent d’aquests ajuts estan gestionades per un total de 70 associacions que desenvolupen programes per a pacients d’Alzheimer, malaltia de Parkinson, esclerosi múltiple, malaltia mental i lesió medul · lar, ha informat la Junta en nota de premsa.

Altres 24 associacions gestionaran el 11 per cent de les ajudes, en concret, les que atenen els programes per a nens amb trastorns generalitzats del desenvolupament, hiperactivitat i dèficit d’atenció i les que atenen persones amb dèficit d’audició.

Les 58 associacions restants rebran suport econòmic pels programes de suport a pacients o famílies afectats de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica, anorèxia i bulímia i malalties renals, entre altres.

En total, 152 associacions en les que presten serveis 924 professionals sanitaris i no sanitaris van a percebre aquests ajuts en un sol pagament i prèvia justificació de la realització dels projectes. En els primers mesos del 2013, està prevista la publicació d’una nova convocatòria d’ajuts.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20121230/54358446393/sanidad-apoyara-con-2-6-millones-a-152-asociaciones-sociosanitarias-que-trabajan-con-mas-de-30-000-p.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

En total se han dedicado a estas ayudas 2.640.040 euros “una muestra de la apuesta del Gobierno regional por esta línea de ayuda, puesta en peligro por la pésima situación a la que ha abocado a la región el despilfarro de otras épocas”. “Además, estamos haciendo un gran esfuerzo por acompañar a estas asociaciones hacia un mejor futuro, por que el objetivo lo merece: dar respuesta inmediata a estos pacientes y a sus familias”, ha explicado.

El 73 por ciento de estas ayudas están gestionadas por un total de 70 asociaciones que desarrollan programas para pacientes de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedad mental y lesión medular, ha informado la Junta en nota de prensa.

Otras 24 asociaciones gestionarán el 11 por ciento de las ayudas, en concreto, las que atienden los programas para niños con trastornos generalizados del desarrollo, hiperactividad y déficit de atención y las que atienden a personas con déficit de audición.

Las 58 asociaciones restantes recibirán apoyo económico por los programas de apoyo a pacientes o familias afectados de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, anorexia y bulimia y enfermedades renales, entre otras.

En total, 152 asociaciones en las que prestan servicios 924 profesionales sanitarios y no sanitarios van a percibir estas ayudas en un solo pago y previa justificación de la realización de los proyectos. En los primeros meses de 2013, está prevista la publicación de una nueva convocatoria de ayudas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20121230/54358446393/sanidad-apoyara-con-2-6-millones-a-152-asociaciones-sociosanitarias-que-trabajan-con-mas-de-30-000-p.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut