Per ‘iphone’ i ‘ipad’Para ‘iphone’ e ‘ipad’

La Societat Espanyola d’Infermeria Neurològica (SEDENE), amb la col · laboració de Biogen Idec, ha presentat l’aplicació mòbil ‘Curs Esclerosi Múltiple’, adreçada a tots els professionals d’infermeria que vulguin iniciar-se o aprofundir en aquesta patologia.

   I és que, la infermeria especialitzada juga un paper crucial en l’atenció d’aquest tipus de pacients, els quals demanen constant informació pel particular de la malaltia. Per tant, aquest manual pretén ser un document de formació i consulta en el qual la infermeria pugui recolzar-se en nom d’ampliar els seus coneixements sobre l’esclerosi múltiple i completar així les seves competències com a professionals.

   Aquesta aplicació gratuïta, disponible per a ‘iPhone’ i ‘iPad’, pot descarregar-se en ‘App Store’. A més, l’eina té un primer apartat que consisteix en un curs-manual dividit en tres capítols. El capítol I aborda àmpliament els següents temes: ‘sistema nerviós central’, ‘Esclerosi Múltiple (EM)’ i ‘Assessorament d’Infermeria al pacient enfront del diagnòstic d’EM’.

   El segon capítol tracta: ‘Seguiment de l’evolució del pacient’, ‘escales de qualitat de vida en EM’ i ‘Maneig del pacient’. Finalment, el tercer capítol se centra en: ‘Tractament de l’Esclerosi Múltiple’ i ‘Ús per Infermeria dels coneixements d’EM en diferents situacions’.

UN ‘TEST’ AVALUA ELS CONEIXEMENTS ADQUIRITS

   Després interioritzar aquest curs, els professionals d’infermeria podran avaluar els coneixements que han adquirit, a través d’un ‘test’ de deu preguntes disponible a l’aplicació, amb el qual el professional d’infermeria podrà veure el seu percentatge d’encerts, i repetir tantes vegades com vulgui.

   “Aquesta aplicació és un avanç del primer curs específic sobre EM per Infermeria, els continguts han estat seleccionats per infermers que tenen una trajectòria professional molt important. L’objectiu és que quan un infermer busqui alguna cosa sobre Neurologia en Infermeria es trobi amb aquesta eina i es beneficiï d’una formació que actualment és deficitària. Si posteriorment vol aprofundir més en aquest camp podrà realitzar en línia el curs de SEDENE que pròximament estarà disponible a ‘ http://www.sedene.com/ ‘i obtenir una acreditació “, ha informat la presidenta de SEDENE, Silvia Reverté.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria-00666/noticia-sedene-biogen-idec-crean-aplicacion-movil-dirigida-enfermeros-profundicen-esclerosis-multiple-20121122172129.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

La Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE), con la colaboración de Biogen Idec, ha presentado la aplicación móvil ‘Curso Esclerosis Múltiple’, dirigida a todos los profesionales de enfermería que quieran iniciarse o profundizar en esta patología.

   Y es que, la enfermería especializada juega un papel crucial en la atención de este tipo de pacientes, los cuales demandan constante información por lo particular de la enfermedad. Por tanto, este manual pretende ser un documento de formación y consulta en el cual la enfermería pueda apoyarse en aras de ampliar sus conocimientos sobre la esclerosis múltiple y completar así sus competencias como profesionales.

   Esta aplicación gratuita, disponible para ‘iPhone’ e ‘iPad’, puede descargarse en ‘App Store’. Además, la herramienta cuenta con un primer apartado que consiste en un curso-manual divido en tres capítulos. El capítulo I aborda ampliamente los siguientes temas: ‘Sistema Nervioso Central’, ‘Esclerosis Múltiple (EM)’ y ‘Asesoramiento de Enfermería al paciente frente al diagnóstico de EM’.

   El segundo capítulo trata: ‘Seguimiento de la evolución del paciente’, ‘Escalas de calidad de vida en EM’ y ‘Manejo del paciente’. Por último, el tercer capítulo se centra en: ‘Tratamiento de la Esclerosis Múltiple’ y ‘Uso por Enfermería de los conocimientos de EM en distintas situaciones’.

UN ‘TEST’ EVALÚA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

   Tras interiorizar este curso, los profesionales de enfermería podrán evaluar los conocimientos que han adquirido, a través de un ‘test’ de diez preguntas disponible en la aplicación, con el cual el profesional de enfermería podrá ver su porcentaje de aciertos, y repetirlo tantas veces como desee.

   “Esta aplicación es un avance del primer curso específico sobre EM para Enfermería, cuyos contenidos han sido seleccionados por enfermeros que tienen una trayectoria profesional muy importante. El objetivo es que cuando un enfermero busque algo sobre Neurología en Enfermería se encuentre con esta herramienta y se beneficie de una formación que actualmente es deficitaria. Si posteriormente quiere profundizar más en este campo podrá realizar online el curso de SEDENE que próximamente estará disponible en ‘http://www.sedene.com/ y obtener una acreditación”, ha informado la presidenta de SEDENE, Silvia Reverté.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria-00666/noticia-sedene-biogen-idec-crean-aplicacion-movil-dirigida-enfermeros-profundicen-esclerosis-multiple-20121122172129.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content