FLORÈNCIA, Itàlia, September 30, 2011 /PRNewswire/ —

Serono Symposia International Foundation (SSIF) – Cognition Disorders in MS – a Florència del 30 de setembre a l’1 d’octubre de 2011
La discapacitat cognitiva de l’esclerosi múltiple s’expressa en el seguiment clínic de la malaltia entre el 43% o el 70% dels casos. Afecta a la tercera part dels pacients en edat escolar

FLORENCIA, Italia, September 30, 2011 /PRNewswire/

 Serono Symposia International Foundation (SSIF) – Cognition Disorders in MS en Florencia del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2011

La discapacidad cognitiva de la esclerosis múltiple se expresa en el seguimiento clínico de la enfermedad entre el 43% u el 70% de los casos. Afecta a la tercera parte de los pacientes en edad escolar

Els principals experts internacionals en el camp de la investigació neurològica sobre l’esclerosi múltiple s’han reunit a Florència per a la celebració de l’esdeveniment patrocinat per la SERONO Symposia International Foundation (SSIF) amb l’objectiu de parlar sobre el tractament clínic adequat de les enfermedadescognitivas causades per la malaltia.

L’esdeveniment, titulat “Cognition Disorders in MS”, va comptar amb la producció de la contribució científica de la professora Maria Pia Amato, del Departament de Ciències Neurològiques i Psiquiàtriques de laUniversity of Florence, a més del professor Giancarlo Comi, de l’Experimental Neurology Institute Vita Salute Sant Raffaele de la University of Milan.

“És erroni i bastant simple mantenir l’afirmació que l’esclerosi múltiple és debilitadora solament per a les funcions físiques i motores”, va indicar la professora Amato. “A nivell clínic, les malalties cognitives són comunes i poden ser molt discapacitadoras.”

“És sorprenent veure com, fins ara, s’havia posat tan poca atenció al ventall de símptomes i efectes dels fàrmacs usats per al tractament de l’esclerosi múltiple,” va comentar el professor Comi. “Sobretot ara que tenim fàrmacs molt més potents,” i va afegir: “Pel que s’ha convertit en alguna cosa cada vegada de major importància l’avaluar l’impacte i identificació del tractament més adequat per al cas específic.”

“Amb bastant freqüència”, va explicar la professora Amato, “els pacients que pateixen malalties cognitives típiques de l’esclerosi múltiple estan forçats a no treballar, a causa de les dificultats per acabar les seves tasques, sobretot quan impliquen la capacitat de memòria – el símptoma més freqüent – a més de molèsties en l’atenció o concentració.”

“Com a promotora de la formació mèdica continuada, la SSIF ofereix el seu coneixement a nivell internacional,” va remarcar el professor Comi, que també és director general del Comitè Científic de la SSIF. I va afegir: “Estem molt orgullosos de reunir a experts d’aquest nivell superior en neurologia i investigació d’esclerosi múltiple, a més de contribuir al debat des de la perspectiva de les pràctiques clíniques, amb l’objectiu d’identificar els tractaments més adequats per a aquesta malaltia.”

Serono Symposia International Foundation

La Serono Symposia International Foundation és una organització sense ànim de lucre dedicada a la formació mèdica continuada (CME) dels professionals de la salut.

CONTACTE: Oficina de premsa, GAS Communication, Chiara Ippoliti, Tel.+39(0)668134260 – fax +39(0)668134876, c.ippoliti@gascommunication.com

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3414470/09/11/comunicado-serono-symposia-international-foundation-ssif-del-30-de-septiembre-al-1-de-octubre-de-2011.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Los principales expertos internacionales en el campo de la investigación neurológica sobre la esclerosis múltiple se han reunido en Florencia para la celebración del evento patrocinado por la SERONO  Symposia International Foundation (SSIF) con el objetivo de hablar sobre el tratamiento clínico adecuado de las enfermedadescognitivas causadas por la enfermedad.

El evento, titulado “Cognition Disorders in MS”, contó con la producción de la contribución científica de la profesora Maria Pia Amato, del Departamento de Ciencias Neurológicas y Psiquiátricas de laUniversity of Florence, además del profesor Giancarlo Comi, del Experimental Neurology Institute Vita Salute San Raffaele de la University of Milan.

“Es erróneo y bastante simple mantener la afirmación de que la esclerosis múltiple es debilitadora solo para las funciones físicas y motoras”, indicó la profesora Amato. “A nivel clínico, las enfermedades cognitivas son comunes y pueden ser muy discapacitadoras.”

“Es sorprendente ver cómo, hasta ahora, se había puesto tan poca atención al abanico de síntomas y efectos de los fármacos usados para el tratamiento de la esclerosis múltiple,” comentó el profesor Comi. “Sobre todo ahora que tenemos fármacos mucho más potentes,” y añadió: “Por lo que se ha convertido en algo cada vez de mayor importancia el evaluar el impacto e identificación del tratamiento más adecuado para el caso específico.”

“Con bastante frecuencia”, explicó la profesora Amato, “los pacientes que padecen enfermedades cognitivas típicas de la esclerosis múltiple están forzados a no trabajar, debido a las dificultades para terminar sus tareas, sobre todo cuando implican la capacidad de memoria – el síntoma más frecuente – además de molestias en la atención o concentración.”

“Como promotora de la formación médica continuada, la SSIF ofrece su conocimiento a nivel internacional,” remarcó el profesor Comi, que también es director general del Comité Científico de la SSIF. Y añadió: “Estamos muy orgullosos de reunir a expertos de este nivel superior en neurología e investigación de esclerosis múltiple, además de contribuir al debate desde la perspectiva de las prácticas clínicas, con el objetivo de identificar los tratamientos más adecuados para esta enfermedad.”

Serono Symposia International Foundation

La Serono Symposia International Foundation es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la formación médica continuada (CME) de los profesionales de la salud.

CONTACTO: Oficina de prensa, GAS Communication, Chiara Ippoliti, Tel.+39(0)668134260 – fax +39(0)668134876, c.ippoliti@gascommunication.com

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3414470/09/11/comunicado-serono-symposia-international-foundation-ssif-del-30-de-septiembre-al-1-de-octubre-de-2011.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content