Atenció psicològica

Servei d’atenció grupal, familiar i/o individual amb l’objectiu de treballar eines psíquiques per afavorir l’adaptació a la discapacitat i contribuir al benestar bio-psico-social de la persona i dels seus familiars.
Tant als usuaris com els seus familiars aprenen a fer front als sentiments que sorgeixen a cadascú i a generar actituds positives per fer front a la discapacitat.