Estimulació Cognitiva
Treballar la gognitivitat és una peça clau per relentir els efectes que l'Esclerosi Múltiple pot provocar a les persones, ajudant-los en la seva autonomia diària.
0
Persones ateses el darrer any

En aquest servei on t’oferim una teràpia cognitiva grupal. Per a les persones diagnosticades d’Esclerosi Múltiple existeix una important comorbiditat de desenvolupar trastorns cognitius, independent a la discapacitat i/o als anys d’evolució de la malaltia. Utilitzant un conjunt de tècniques i estratègies optimitzem  les capacitats i funcions cognitives. Al servei, treballaràs: 

L’Atenció: Regular la capacitat d’atenció i evitar distraccions, mantenir la concentració en una determinada tasca durant períodes prologant i millorar la capacitat de resposta.

La memòria: Millorar l’adquisició de nous aprenentatges, recuper informació antiga i treballar la memòria perspectiva o orientada al futur.

Les funcions executives: Millorar la capacitat d’anticipar i planificar, resoldre problemes, inhibir les respostes automàtiques, autoregular, millorar la interacció social i la capacitat de negociació.

El nostre servei es planteja sobre un model d’atenció centrada en la persona, considera el nivell de desenvolupament de les capacitats individuals, les habilitats socials i de relacions amb les persones de cada usuari i usuària de forma individual.

Contacta’ns per conèixer els requisits, detalls i horaris del nostre servei d’Estimulació Cognitiva
Skip to content