Fisioteràpia

Es considera el tractament més important tenint en compte les característiques que presenten les persones amb E.M amb seqüeles neurològiques acompanyades de la progressió de la malaltia. La rehabilitació física tracta els dèficits motors, sensitius i de l’equilibri.

Els / les usuaris / es del servei potencien la seva autonomia personal, retardant la dependència i l’augment de la discapacitat que la malaltia produeix, fent front als efectes que la E.M provoca.