Horari d’activitats

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Taller de pintura

16:30 a 19:00h

Taller de Manipulació
17:30 a 19:00h
Fisioteràpia
16:00 a 19:00h
Fisioteràpia
16:00 a 19:00h
Natació adaptada
11:00 a 12:00h
Massatge
16:00 a 19.00h
Psicologia

16:30 a 17:30h

Massatge
16:00 a 19:00h
Memòria

16.00-17.00h

Taller de Manipulació
17:00 a 19:00h
Fisioteràpia

16.00 a 19.00h 

Logopèdia
(grup)
18:00 a 19:00h
  Logopèdia

(grup)
18:00 a 19:00h

Fisioteràpia

16:00 a 19:00h

  Massatge
16:00 a 19:00h
    Acupuntura 

16:00 a 19:00h