Treball social

Amb l’objectiu d’orientar i informar als usuaris sobre recursos al seu abast, aclarir tots els dubtes sobre prestacions, ajudes i tramitacions es posa a disposició dels socis el servei d’atenció social.
És la porta d’entrada de les persones afectades a la Llar. La treballadora social realitza una primera entrevista amb la persona i els seus familiars (si és el cas) que serveix com a punt de partida tant per orientar cap a recursos externs com als interns de l’entitat. Aquest servei és obert a tota la població que vol informació sobre la EM i també conèixer els llits d’accés als recursos.
L’atenció social està present en tots els serveis de l’entitat, ja que actua com a eix vertebrador en tots ells per aconseguir una atenció integral de la persona i que existeixi coordinació en l’atenció personalitzada.