La directora gerent del , , i la presidenta de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de , , han renovat el conveni de col·laboració que mantenen les dues institucions per promoure i divulgar la tasca informativa que realitza aquesta entitat pel que fa a l’esclerosi múltiple.

La directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,Regina Leal, y la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de, han renovado el convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones para promover y divulgar la labor informativa que realiza esta entidad con respecto a la esclerosis múltiple.

A través d’aquest conveni, el SESCAM es compromet a proporcionar tota la informació necessària per dur a terme les activitats divulgatives de l’associació, col·laborant així mateix en la seva redacció i elaboració, ha inforamdo la Junta en nota de premsa.
, elaborada conjuntament, es difondrà periòdicament en la cartelleria digital ubicada als centres sanitaris dependents del Servei de Manxa.A més, fruit d’aquest conveni, aquesta mateixa informació es cedirà també al , perquè es distribueixi a les oficines de farmàcia de la província.

La directora gerent del SESCAM ha ressaltat la importància d’aquest tipus de convenis per apropar el coneixement de l’esclerosi múltiple a la població en general i augmentar, per tant, la seva visibilitat en la societat.

Aprofitant la signatura de la renovació d’aquest conveni, ha conegut les instal·lacions del Centre Integral de Malalties Neurològiques que ADEMTO té a Toledo. Unes dependències ubicades al barri de Santa Maria de Benquerencia de la capital regional, en les que l’associació ofereix una assistència integral als pacients amb esclerosi múltiple i altres patologies.

El centre disposa d’un complet departament de fisioteràpia, en el qual durant l’any passat van oferir uns 8.200 tractaments rehabilitadors. Compta també amb un departament de Logopèdia i un altre de Teràpia Ocupacional, a més de prestar atenció psicològica.

A través de este convenio, el SESCAM se compromete a proporcionar toda la información necesaria para llevar a cabo las actividades divulgativas de la asociación, colaborando asimismo en su redacción y elaboración, ha inforamdo la Junta en nota de prensa.
, elaborada conjuntamente, se difundirá periódicamente en la cartelería digital ubicada en los centros sanitarios dependientes del Servicio de  Mancha. Además, fruto de este convenio, esta misma información se cederá también al , para que se distribuya en las oficinas de farmacia de la provincia.

La directora gerente del SESCAM ha resaltado la importancia de este tipo de convenios para acercar el conocimiento de la esclerosis múltiple a la población en general y aumentar, por tanto, su visibilidad en la sociedad.

Aprovechando la firma de la renovación de este convenio,  ha conocido las instalaciones del Centro Integral de Enfermedades Neurológicas que ADEMTO tiene en Toledo. Unas dependencias ubicadas en el barrio de Santa María de Benquerencia de la capital regional, en las que la asociación ofrece una asistencia integral a los pacientes con esclerosis múltiple y otras patologías.

El centro dispone de un completo departamento de fisioterapia, en el que durante el año pasado ofrecieron unos 8.200 tratamientos rehabilitadores. Cuenta también con un departamento de Logopedia y otro de Terapia Ocupacional, además de prestar atención psicológica.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/sescam_renueva_convenio_
ademto_divulgar_asociacion_enfermos_esclerosis-316967-1.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME


 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/sescam_renueva_convenio_
ademto_divulgar_asociacion_enfermos_esclerosis-316967-1.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content