Els experts defensen fàrmacs simptomàtics per necessitats no cobertes.Los expertos defienden fármacos sintomáticos para necesidades no cubiertas.

El tractament simptomàtic de l’esclerosi múltiple té diversos reptes pendents, i millorar els problemes de mobilitat és un dels punts clau. De moment, fampridina (Fampyra, desenvolupat per Biogen Idec) és l’únic que ha demostrat eficàcia sobre aquest trastorn en aquests pacients. Ja està aprovat per l’Agència Europea del Medicament i s’espera que estigui disponible a Espanya a principis de 2013.

 Com va assenyalar Alfred Sandrock, director mèdic i vicepresident de ciències i desenvolupament de Biogen Idec, la millora de la marxa és una necessitat no coberta que per als casos més extrems pot desembocar en la immobilitat total.

Fampridina ha demostrat que millora la deambulació en pacients que presenten discapacitat amb una puntuació entre 4,0 i 7,0 en l’escala Ampliada de l’Estat de Discapacitat (EDSS, per les sigles en anglès). Durant aquest congrés, els experts van puntualitzar la importància d’aquestes teràpies no modificadores de malaltia, ja que la seva influència en la millora de la qualitat de vida del pacient també exerceix un impacte econòmic cost-eficaç.

 D’altra banda, BG-12 (dimetilfumarat) és un altre dels fàrmacs orals en recerca per l’esclerosi múltiple (EM) que, actualment, està en fase de revisió per les autoritats reguladores dels Estats Units, la Unió Europea, Austràlia, Canadà i Suïssa. Ralf Gold, cap del Departament de Neurologia de l’Hospital St Josef de la Universitat de Ruhr (Bochum, Alemanya), va recordar dades publicades en New England Journal of Medicine , que reforcen la seguretat i tolerabilitat del dimetilfumarat en esclerosi múltiple remitent-recidivant (EMRR ), procedents dels fase III Defineix i Confirm, que comparen les dues dosis (dues o tres vegades al dia) de BG-12 amb placebo. Així, en Defineix es conclou que redueix en un 49 per cent la proporció de pacients que van patir brots als dos anys. I en Confirm, ambdues dosi de BG-12 van reduir la taxa anualitzada de brots en un 44 i un 51 per cent, respectivament.

 Una altra de les molècules prometedores en desenvolupament encara d’hora és BIIB033, un anticòs anti-Lingo-1 que en models animals amb mielitis transversa i línies cel · lulars està demostrant la seva capacitat desmielinitzant.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.gacetamedica.com/gaceta/articulo.aspx?idart=682083&idcat=793&tipo=2

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

El tratamiento sintomático de la esclerosis múltiple tiene varios retos pendientes, y mejorar los problemas de movilidad es uno de los puntos clave. De momento, fampridina (Fampyra, desarrollado por Biogen Idec) es el único que ha demostrado eficacia sobre este trastorno en estos pacientes. Ya está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y se espera que esté disponible en España a principios de 2013.

 Como señaló Alfred Sandrock, director médico y vicepresidente de ciencias y desarrollo de Biogen Idec, la mejora de la marcha es una necesidad no cubierta que para los casos más extremos puede desembocar en la inmovilidad total.

Fampridina ha demostrado que mejora la deambulación en pacientes que presentan discapacidad con una puntuación entre 4,0 y 7,0 en la Escala Ampliada del Estado de Discapacidad (EDSS, en sus siglas en inglés). Durante este congreso, los expertos puntualizaron la importancia de estas terapias no modificadoras de enfermedad, ya que su influencia en la mejora de la calidad de vida del paciente también ejerce un impacto económico coste-eficaz.

 Por otro lado, BG-12 (dimetilfumarato) es otro de los fármacos orales en investigación para la esclerosis múltiple (EM) que, actualmente, está en fase de revisión por las autoridades reguladoras de Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Suiza. Ralf Gold, jefe del Departamento de Neurología del Hospital St. Josef de la Universidad de Ruhr (Bochum, Alemania), recordó datos publicados en New England Journal of Medicine, que refuerzan la seguridad y tolerabilidad del dimetilfumarato en esclerosis múltiple remitente-recidivante (EMRR), procedentes de los fase III Define y Confirm, que comparan las dos dosis (dos o tres veces al día) de BG-12 con placebo. Así, en Define se concluye que reduce en un 49 por ciento la proporción de pacientes que sufrieron brotes a los dos años. Y en Confirm, ambas dosis de BG-12 redujeron la tasa anualizada de brotes en un 44 y un 51 por ciento, respectivamente.

 Otra de las moléculas prometedoras en desarrollo aún temprano es BIIB033, un anticuerpo anti-lingo-1 que en modelos animales con mielitis transversa y líneas celulares está demostrando su capacidad desmielinizante.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.gacetamedica.com/gaceta/articulo.aspx?idart=682083&idcat=793&tipo=2

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content