Guadalajara, Jalisco.- El cap del departament de Neurologia de l’Hospital d’Especialitats del Centre Mèdic Nacional d’Occident (CMNO), Miguel Ángel Macías Illes, va assenyalar que la depressió afecta a 50 per cent de persones amb esclerosi múltiple.  Guadalajara, Jalisco.- El jefe del departamento de Neurología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO), Miguel Ángel Macías Islas, señaló que la depresión afecta a 50 por ciento de personas con esclerosis múltiple.

Va assenyalar que en el desenvolupament de la depressió en aquests pacients existeixen factors exògens i endogens “aquests últims són els més freqüents, a causa que l’esclerosi és una afecció del cervell que causa la seva deterioració de manera progressiva”.

Respecte als factors externs, va manifestar que generalment es presenten quan el pacient rep el diagnòstic d’una malaltia que té un curs crònic degeneratiu.

Quant als endogens, va exposar que la meitat dels pacients presenta almenys un episodi depressiu abans de les manifestacions neurològiques d’aquesta malaltia, que en general es manifesta en persones molt joves, a partir dels 15 anys i fins als 45 anys en mitjana.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/88021/sufren-depresion-pacientes-con-esclerosis-multiple

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

 Señaló que en el desarrollo de la depresión en estos pacientes existen factores exógenos y endógenos “estos últimos son los más frecuentes, debido a que la esclerosis es una afección del cerebro que causa su deterioro de manera progresiva”.

 Respecto a los factores externos, manifestó que generalmente se presentan cuando el paciente recibe el diagnóstico de una enfermedad que tiene un curso crónico degenerativo.

 En cuanto a los endógenos, expuso que la mitad de los pacientes presenta al menos un episodio depresivo antes de las manifestaciones neurológicas de esta enfermedad, que por lo general se manifiesta en personas muy jóvenes, a partir de los 15 años y hasta los 45 años en promedio.

 INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/88021/sufren-depresion-pacientes-con-esclerosis-multiple

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content