S’estima que solament el 30% de peruans que sofreixen d’esclerosi múltiple, reben un tractament adequat per combatre aquesta malaltia, van informar especialistes de Novartis Perú, empresa del sector farmacèutic. Se estima que solo el 30% de peruanos que sufren de esclerosis múltiple, reciben un tratamiento adecuado para combatir esta enfermedad, informaron especialistas de Novartis Perú, empresa del sector farmacéutico.

D’acord a estudis locals, la incidència d’aquesta malaltia és de 7,60 per cada 100 mil habitants a Lima i la demora en el diagnòstic està al voltant de 4 anys.

“L’esclerosi múltiple és la causa no traumàtica més comuna de discapacitat neurològica en adults joves i és més freqüent en poblacions de latituds més altes, a causa de la reducció de l’exposició al sol i la probabilitat de deficiència de vitamina D”, va indicar el doctor Oscar Gonzales, President del Comitè Peruà per a l’Estudi, Investigació i Tractament de l’Esclerosi Múltiple.

El galeno va dir que la falta de vitamina D pot ser un factor contribuent per a la malaltia però va aclarir que ingerir aquest compost no garantirà que el pacient present una millorança i menys una cura.

D’altra banda, va precisar que l’edat d’inici de l’esclerosi múltiple és generalment en l’etapa productiva de les persones, quan tenen entre 20 i 40 anys i és dues vegades més comuna en dones que en homes.

No obstant això, el doctor Gonzales també va destacar que “l’esclerosi múltiple en si mateixa no causa la mort, però a mesura que la discapacitat augmenta, també creix el risc de complicacions secundàries com a depressió, osteoporosis o infeccions urinàries”.

En el Perú existeixen diversos tractaments disponibles per al control de la malaltia, que en la seva majoria són injectables i el pacient ha de rebre’ls de manera inter diària, setmanal, 3 vegades per setmanes o mensual.

 INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.rpp.com.pe/2012-08-20-solo-el-30-de-peruanos-con-esclerosis-multiple-recibe-tratamiento-noticia_513760.html

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

De acuerdo a estudios locales, la incidencia de esta enfermedad es de 7,60 por cada 100 mil habitantes en Lima y la demora en el diagnóstico está alrededor de 4 años.

“La esclerosis múltiple es la causa no traumática más común de discapacidad neurológica en adultos jóvenes y es más frecuente en poblaciones de latitudes más altas, debido a la reducción de la exposición al sol y la probabilidad de deficiencia de vitamina D”, indicó el doctor Oscar Gonzales, Presidente del Comité Peruano para el Estudio, Investigación y Tratamiento de la Esclerosis Múltiple.

El galeno dijo que la falta de vitamina D puede ser un factor contribuyente para la enfermedad pero aclaró que ingerir este compuesto no garantizará que el paciente presente una mejoría y menos una cura.

Por otro lado, precisó que la edad de inicio de la esclerosis múltiple es generalmente en la etapa productiva de las personas, cuando tienen entre 20 y 40 años y es dos veces más común en mujeres que en hombres.

Sin embargo, el doctor Gonzales también destacó que “la esclerosis múltiple en si misma no causa la muerte, pero a medida que la discapacidad aumenta, también crece el riesgo de complicaciones secundarias como depresión, osteoporosis o infecciones urinarias”.

En el Perú existen varios tratamientos disponibles para el control de la enfermedad, que en su mayoría son inyectables y el paciente debe recibirlos de manera inter diaria, semanal, 3 veces por semanas o mensual.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.rpp.com.pe/2012-08-20-solo-el-30-de-peruanos-con-esclerosis-multiple-recibe-tratamiento-noticia_513760.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content