Augmenta el risc de les persones que entrin en dissolvents orgànics 54% la possibilitat de desenvolupar malalties autoimmunes, incloent-hi l’esclerosi múltiple, esclerosi sistèmica, cirrosi biliary, vasculitis cutànies i esclerodèrmia.El riesgo de las personas que tienen contacto con solventes orgánicos aumenta un 54% la posibilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes, en particular esclerosis múltiple, esclerosis sistémica, cirrosis biliar, vasculitis y esclerodermia.

Tractava d’una investigació al centre d’estudis de malalties autoimmunes (CREA) revelat per la Universitat de la Rosario i que publica la revista científica Plos One, una de les més prestigioses del món.

“Gent de si mateix estan en risc de desenvolupar aquestes malalties, ja sigui perquè algú en la seva família tenen qualsevol o perquè és transportista de marcadors genètics de risc, han d’evitar l’exposició a dissolvents orgànics, ja que augmenta el risc per a tals malalties”, va dir Adriana Rojas-Villarraga, Director de l’estudi i coordinador de la crea.

Dissolvents orgànics són compostos químics utilitzats en el sector comercial i que s’utilitzen a bugaderies tetracloroetilè (perchloroethylene), pintures (toluè i trementina), adhesius (acetona, acetat de metil, acetat d’etil), l’eliminació de taques (l’hexà, èter de petroli) i detergents (terpè cítrics), entre d’altres.

Per a l’investigador a la CREA, “l’exposició a ells i contaminants orgànics derivats de processos industrials a gran escala i la contaminació ambiental generat per les seves emissions, es poden associar a alteracions biològiques que poden provocar reaccions autoimmunes, o el que es coneix com immunològiques atacs contra el còs com a tal”.

Malalties autoimmunes són generats per múltiples causes actuen junts, principalment dos: genètica i ambiental. Persones amb més d’un factor de predisposició estan en major risc. Aquests solen ocórrer entre els membres de la mateixa família, encara que no totes les persones amb antecedents familiars desenvolupar la malaltia, s’explica l’investigador.

L’estudi també va participar en Carolina Barragán, César Mota, Gladis Montoya, Rubén amb Mantilla i Juan-Manuel Anaya, investigadors de la crea de l’escola de Medicina i Ciències de la salut de la Universidad del Rosario.

Malalties autoimmunes: quan el sistema immunitari ataca a les cèl·lules del cos saludable. Hi ha més de 80 tipus de malalties autoimmunes.

L’esclerosi múltiple: malaltia autoimmune que afecta el cervell i la medul la espinal.

L’esclerosi sistèmica: també es diu l’esclerodèrmia, afecta principalment la pell, però també pot dany altres òrgans, com ara el pulmons, vasos sanguinis, l’intestí, ronyons o el cor.

Cirrosi biliary: irritació i inflamació dels conductes biliars del fetge, que bloqueja el flux de la bilis. Aquest bloqueig causa danys a les cèl·lules hepàtiques i condueix a cicatrius anomenat cirrosi.

Vasculitis: Inflamació dels vasos sanguinis. Es produeix quan el sistema immunològic del cos ataca els vasos sanguinis per equivocació. Pot afectar a les artèries, venes i capil·lars.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 http://www.eldiario.com.co/seccion/SALUD/solventes-org-nicos-un-riesgo-a-desarrollar-enfermedades-autoinmunes-130123.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Así lo revela una investigación del Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes (CREA) de la Universidad del Rosario y que publicó la revista científica Plos One, una de las más prestigiosas del mundo.

“Las personas que de por sí tienen riesgo de desarrollar estas enfermedades, ya sea porque en su familia alguien padece alguna o porque es portador de marcadores genéticos de riesgo, deben evitar la exposición a solventes orgánicos, dado que el riesgo para tales dolencias aumenta”, dijo Adriana Rojas-Villarraga, directora del estudio y coordinadora del CREA.

Los solventes orgánicos son compuestos químicos que se emplean habitualmente en la industria comercial y que son utilizados en lavanderías (tetracloroetileno, percloroetileno), pinturas (tolueno y turpentina), pegamentos (acetona, metil acetato, etil acetato), removedores de manchas (hexano, petróleo, éter) y detergentes (citrus terpeno), entre otros.

Para la investigadora del CREA, “la exposición a ellos y a contaminantes orgánicos derivados de procesos industriales a gran escala y la polución ambiental generada por sus emisiones, puede estar asociado a alteraciones biológicas que pueden desencadenar respuestas autoinmunes o lo que se conoce como ataques inmunológicos contra el propio organismo”.

Las enfermedades autoinmunes son generadas por varias causas que actúan en conjunto, principalmente dos: genéticas y medioambientales. Los individuos con más de un factor de predisposición están en mayor riesgo. Estas tienden a presentarse entre los integrantes de una misma familia, aunque no todos aquellos con antecedentes familiares desarrollan enfermedad, explicó la investigadora.

En el estudio también participaron Carolina Barragán, César Speck, Gladis Montoya, Rubén Mantilla y Juan-Manuel Anaya, investigadores del CREA de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario.

Enfermedad autoinmune: Cuando el sistema inmunológico ataca células sanas del cuerpo. Existen más de 80 tipos de enfermedades autoinmunes.

Esclerosis múltiple: Enfermedad autoinmune que afecta el cerebro y la médula espinal.

Esclerosis sistémica: También llamada esclerodermia, afecta principalmente la piel, pero también puede dañar otros órganos como los pulmones, los vasos sanguíneos, el intestino, el riñón o el corazón.

Cirrosis biliar: Irritación e inflamación de las vías biliares del hígado, que bloquea el flujo de la bilis. Esta obstrucción causa daños a las células hepáticas y lleva a que se presente una cicatrización llamada cirrosis.

Vasculitis: Inflamación de los vasos sanguíneos. Ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca los vasos sanguíneos por equivocación. Puede afectar arterias, venas y capilares.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.eldiario.com.co/seccion/SALUD/solventes-org-nicos-un-riesgo-a-desarrollar-enfermedades-autoinmunes-130123.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content