Moltes persones amb esclerosi múltiple (EM) prenen píndoles amb oli de peix per evitar que els símptomes neurològics empitjorin, però un nou estudi suggereix que aquests àcids grassos omega-3 no els estarien ajudant.  Muchas personas con esclerosis múltiple (EM) toman píldoras con aceite de pescado para evitar que los síntomas neurológicos empeoren, pero un nuevo estudio sugiere que esos ácidos grasos omega-3 no los estarían ayudando.

Atès que no existeix una cura efectiva per a aquesta malaltia autoinmune, molts pacients van començar a utilitzar suplements que influeixen en el sistema immunològic i la inflamació. En teoria, podrien retardar l’avanç de la EM. Però la nova investigació summa encara més escepticisme.

“L’estudi prova que els àcids grassos omega-3 no tenen un efecte positiu en l’activitat de la EM”, va dir el doctor Oivind Torkildsen, de l’Hospital Universitari de Haukeland, en Bergen, Noruega. Amb aquests resultats, va dir: “Deixem de recomanar-los als pacients que usin suplements amb omega-3”.

A Estats Units, unes 400.000 persones tenen EM, una malaltia que destrueix la cobertura protectora de les fibres nervioses, la qual cosa redueix la velocitat amb la qual es transmeten els senyals entre el cervell i la resta del cos.

Els símptomes més comuns són els problemes d’equilibri i coordinació muscular. Alguns pacients perden memòria i tenen problemes amb el pensament lògic.

En l’estudi, l’equip li va indicar a l’atzar a 92 persones amb EM prendre tots els dies suplements amb oli de peix o un placebo. Els suplements contenien els àcids grassos omega-3 EPA i DHA.

Durant sis mesos, els participants van prendre només les píndoles assignades. Després, les van combinar amb el fàrmac injectable interferón beta 1 per la EM durant un any i mitjà.

En completar ambdues rondes de tractament, no hi havia diferència entre els grups. Als dos anys, menys de la meitat dels participants de tots dos grups va tenir una recaiguda de la malaltia amb símptomes neurològics nous o més greus.

Segons els canvis cerebrals observats per imatges obtingudes amb regularitat durant l’estudi, la EM va avançar en 13 pacients tractats amb oli de peix i en 12 del grup de control.

Tampoc va haver-hi diferència en el nivell de fatiga o de qualitat de vida dels grups, segons publica l’equip en Arxivis of Neurology.

Pronova Biocare va proporcionar els suplements utilitzats (Triomar). Merck va finançar parcialment l’estudi i els coautores van declarar relacions comercials amb Merck i altres empreses de la indústria.

Per a la doctora Bianca Weinstock-Guttman, experta en EM de la University at Buffalo, això no vol dir que ningú amb EM hauria d’estar prenent suplements amb omega-3. Els suplements juntament amb canvis alimentaris (reduir el consum de greixos saturats o el colesterol total) ajudarien amb els fàrmacs a retardar l’avanç de la malaltia.

“L’agregat (d’àcids grassos) no marcaria diferència alguna si la resta de la dieta no varia”, va dir Weinstock-Guttman, que no va participar de l’estudi.

Els suplements són de venda lliure i, en les dosis utilitzades a Estats Units, costen uns 50 centaus per dia.

“Els àcids grassos omega-3 no fan mal perquè serien beneficiosos per al colesterol i el cor, però no servirien massa per la EM”, va dir la doctora Sharon Lynch, que estudio el tractament de la EM en el Centre Mèdic de la University of Kansas però que tampoc va participar de la nova investigació.

“Jo em concentraria en una bona dieta saludable i balancejada”, va agregar Lynch.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.publico.es/430599/suplementos-de-aceite-de-pescado-no-ayudan-en-esclerosis-multiple-estudio

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

 Dado que no existe una cura efectiva para esa enfermedad autoinmune, muchos pacientes comenzaron a utilizar suplementos que influyen en el sistema inmunológico y la inflamación. En teoría, podrían retrasar el avance de la EM. Pero la nueva investigación suma aún más escepticismo.

“El estudio prueba que los ácidos grasos omega-3 no tienen un efecto positivo en la actividad de la EM”, dijo el doctor Oivind Torkildsen, del Hospital Universitario de Haukeland, en Bergen, Noruega. Con estos resultados, dijo: “Dejamos de recomendarles a los pacientes que usen suplementos con omega-3”.

En Estados Unidos, unas 400.000 personas tienen EM, una enfermedad que destruye la cobertura protectora de las fibras nerviosas, lo que reduce la velocidad con la que se transmiten las señales entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Los síntomas más comunes son los problemas de equilibrio y coordinación muscular. Algunos pacientes pierden memoria y tienen problemas con el pensamiento lógico.

En el estudio, el equipo le indicó al azar a 92 personas con EM tomar todos los días suplementos con aceite de pescado o un placebo. Los suplementos contenían los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA.

Durante seis meses, los participantes tomaron sólo las píldoras asignadas. Luego, las combinaron con el fármaco inyectable interferón beta 1 para la EM durante un año y medio.

Al completar ambas rondas de tratamiento, no había diferencia entre los grupos. A los dos años, menos de la mitad de los participantes de ambos grupos tuvo una recaída de la enfermedad con síntomas neurológicos nuevos o más graves.

Según los cambios cerebrales observados por imágenes obtenidas con regularidad durante el estudio, la EM avanzó en 13 pacientes tratados con aceite de pescado y en 12 del grupo de control.

Tampoco hubo diferencia en el nivel de fatiga o de calidad de vida de los grupos, según publica el equipo en Archives of Neurology.

Pronova Biocare proporcionó los suplementos utilizados (Triomar). Merck financió parcialmente el estudio y los coautores declararon relaciones comerciales con Merck y otras empresas de la industria.

Para la doctora Bianca Weinstock-Guttman, experta en EM de la University at Buffalo, esto no quiere decir que nadie con EM debería estar tomando suplementos con omega-3. Los suplementos junto con cambios alimentarios (reducir el consumo de grasas saturadas o el colesterol total) ayudarían con los fármacos a retrasar el avance de la enfermedad.

“El agregado (de ácidos grasos) no marcaría diferencia alguna si el resto de la dieta no varía”, dijo Weinstock-Guttman, que no participó del estudio.

Los suplementos son de venta libre y, en las dosis utilizadas en Estados Unidos, cuestan unos 50 centavos por día.

“Los ácidos grasos omega-3 no hacen daño porque serían beneficiosos para el colesterol y el corazón, pero no servirían demasiado para la EM”, dijo la doctora Sharon Lynch, que estudio el tratamiento de la EM en el Centro Médico de la University of Kansas pero que tampoco participó de la nueva investigación.

“Yo me concentraría en una buena dieta saludable y balanceada”, agregó Lynch.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.publico.es/430599/suplementos-de-aceite-de-pescado-no-ayudan-en-esclerosis-multiple-estudio

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut