CAMPANYA POBLACIONAL

Accions tan senzilles com creuar el carrer són tot un repte per als pacients amb discapacitat, com ocorre amb gran part dels afectats per l’esclerosi múltiple, una malaltia que a Espanya sofreix una de cada mil persones. CAMPAÑA POBLACIONAL

Acciones tan sencillas como cruzar la calle son todo un reto para los pacientes con discapacidad, como ocurre con gran parte de los afectados por la esclerosis múltiple, una enfermedad que en España sufre una de cada mil personas.

Accions tan senzilles com creuar el carrer, fer una passejada o agafar l’autobús són tot un repte per als pacients amb discapacitat, com ocorre amb gran part dels afectats per l’esclerosi múltiple, una malaltia que a Espanya sofreix una de cada mil persones. D’elles, el 50 per cent haurà d’usar cadira de rodes 20 anys després del diagnòstic, la qual cosa la converteix en la segona causa de discapacitat més freqüent, només superada pels accidents de trànsit.

Amb la finalitat de conscienciar a la població sobre aquest problema, Novartis, en col·laboració amb la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), la Federació Espanyola de Lluita contra l’Esclerosi Múltiple (Felem) i el Ministeri de Foment, ha engegat el projecte Talla amb les barreres. Aquesta iniciativa pretén millorar la mobilitat dels pacients, la qual cosa els permetria tenir una major llibertat i autonomia en moure’s pels espais públics.

“L’accessibilitat a les ciutats espanyoles presenta diversos problemes, sobretot de disseny, com a zones sense rampes, on només hi ha escales o arbres que impedeixen el pas d’una cadira de rodes per la vorera”, explica Ana Torredemer, presidenta de Felem. “En les poblacions més grans, com Madrid, els problemes són molt menors perquè estan més preparades, però en localitats més petites no tant, i és aquí on hem d’actuar”. Torredemer assenyala, a més, que encara que els espais públics -com el metre o les condícies públiques- solen estar adaptats, no ocorre el mateix amb els accessos a ells, suposant en moltes ocasions, una barrera més per als pacients. “Alguna cosa tan simple com pujar una escala pot ser tan dur com pujar una muntanya de deu metres”, afegeix la presidenta de Felem.

“A Europa estan més conscienciats amb les necessitats dels pacients, però a Espanya no es tenen amb prou feines en compte”, apunta Jerónimo Sancho president de la SEN “Per això, mitjançant aquesta campanya, pretenem conscienciar sobre les necessitats dels afectats per aquesta malaltia i lluitar per acabar amb les barreres arquitectòniques que els impedeixen moure’s amb llibertat i autonomia”.

Eliminar barreres
 

 

El projecte consisteix en un concurs al que podran inscriure’s tots els municipis espanyols que comptin amb una població compresa entre els 20.000 i els 500.000 habitants, i que hauran de presentar un projecte que millori la mobilitat dels pacients d’esclerosi múltiple i, per extensió, de qualsevol discapacitat físic a les seves ciutats.
El premi consistirà en el finançament d’una obra urbanística basada en el projecte guanyador que permetrà a la localitat premiada eliminar les barreres arquitectòniques.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/corta-con-barreras-contra-obstaculos-para-pacientes-esclerosis

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Acciones tan sencillas como cruzar la calle, dar un paseo o coger el autobús son todo un reto para los pacientes con discapacidad, como ocurre con gran parte de los afectados por la esclerosis múltiple, una enfermedad que en España sufre una de cada mil personas. De ellas, el 50 por ciento deberá usar silla de ruedas 20 años después del diagnóstico, lo que la convierte en la segunda causa de discapacidad más frecuente, sólo superada por los accidentes de tráfico.

Con el fin de concienciar a la población sobre este problema, Novartis, en colaboración con la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Federación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple (Felem) y el Ministerio de Fomento, ha puesto en marcha el proyecto Corta con las barreras. Esta iniciativa pretende mejorar la movilidad de los pacientes, lo que les permitiría tener una mayor libertad y autonomía al moverse por los espacios públicos.

“La accesibilidad en las ciudades españolas presenta diversos problemas, sobre todo de diseño, como zonas sin rampas, donde sólo hay escaleras o árboles que impiden el paso de una silla de ruedas por la acera”, explica Ana Torredemer, presidenta de Felem. “En las poblaciones más grandes, como Madrid, los problemas son mucho menores porque están más preparadas, pero en localidades más pequeñas no tanto, y es ahí donde debemos actuar”. Torredemer señala, además, que aunque los espacios públicos -como el metro o los aseos públicos- suelen estar adaptados, no ocurre lo mismo con los accesos a ellos, suponiendo en muchas ocasiones, una barrera más para los pacientes. “Algo tan simple como subir una escalera puede ser tan duro como subir una montaña de diez metros”, añade la presidenta de Felem.

“En Europa están más concienciados con las necesidades de los pacientes, pero en España no se tienen apenas en cuenta”, apunta Jerónimo Sancho presidente de la SEN “Por ello, mediante esta campaña, pretendemos concienciar sobre las necesidades de los afectados por esta enfermedad y luchar por acabar con las barreras arquitectónicas que les impiden moverse con libertad y autonomía”.

Eliminar barreras
El proyecto consiste en un concurso al que podrán inscribirse todos los municipios españoles que cuenten con una población comprendida entre los 20.000 y los 500.000 habitantes, y que deberán presentar un proyecto que mejore la movilidad de los pacientes de esclerosis múltiple y, por extensión, de cualquier discapacitado físico en sus ciudades.

El premio consistirá en la financiación de una obra urbanística basada en el proyecto ganador que permitirá a la localidad premiada eliminar las barreras arquitectónicas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/corta-con-barreras-contra-obstaculos-para-pacientes-esclerosis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content