Els companys de Taxi àmic ens han fet arribar la informació de que tenen una nova web.  

A més a més, ens han indicat  de que malgrat els serveis fixes els tenen paralitzats, continuen  realitzant serveis esporàdics