Diverses variables anatomopatológicas, mesurables mitjançant diferents tècniques de neuroimagen, es relacionen amb la deterioració cognitiva en els pacients amb esclerosi múltiple (EM). Aquesta relació és més feble del que podria esperar-seDiversas variables anatomopatológicas, medibles mediante distintas técnicas de neuroimagen, se relacionan con el deterioro cognitivo en los pacientes con esclerosis múltiple (EM). Esta relación es más débil de lo que podría esperarse
i això pot deure’s a diferents factors metodològics susceptibles de millora. Aquesta és una de les principals conclusions d’un estudi, publicat en Revista de Neurologia, en què s’han examinat els principals treballs desenvolupats durant els últims anys en referència a l’estudi de la deterioració cognitiva en pacients amb EM mitjançant l’ús de tècniques de neuroimagen. Els resultats dels estudis que usen tècniques de neuroimagen estructural han revelat la importància de processos atróficos en la deterioració cognitiva de la EM. A més, els estudis que han emprat tècniques de ressonància magnètica funcional han mostrat l’existència de diferents processos de neuroplasticidad que poden emmascarar la relació entre els índexs morfològics de dany cerebral i el rendiment cognitiu dels pacients amb EM.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3131

y ello puede deberse a distintos factores metodológicos susceptibles de mejora. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio, publicado en Revista de Neurología, en que se han examinado los principales trabajos desarrollados durante los últimos años en referencia al estudio del deterioro cognitivo en pacientes con EM mediante el uso de técnicas de neuroimagen. Los resultados de los estudios que usan técnicas de neuroimagen estructural han revelado la importancia de procesos atróficos en el deterioro cognitivo de la EM. Además, los estudios que han empleado técnicas de resonancia magnética funcional han mostrado la existencia de distintos procesos de neuroplasticidad que pueden enmascarar la relación entre los índices morfológicos de daño cerebral y el rendimiento cognitivo de los pacientes con EM.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3131

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content