Un adequat maneig dels nivells d’estrès permetria un millor control de la inflamació cerebral produïda per l’esclerosi múltiple, segons un estudi publicat en la revista Neurology. Un adecuado manejo de los niveles de estrés permitiría un mejor control de la inflamación cerebral producida por la esclerosis múltiple, según un estudio publicado en la revista Neurology.

  Un total de 121 pacients amb formes remitents d’esclerosi múltiple van ser aleatorizados a rebre teràpia de maneig de l’estrès (16 sessions individuals amb un psicòleg durant 24 setmanes) o bé es van incloure en una llista d’espera per actuar com a controls. Els autors van observar que els qui participaven en sessions per aprendre a manejar l’estrès eren menys propensos a desenvolupar lesions cerebrals. Amb ressonàncies magnètiques cerebrals van observar que era major la quantitat de pacients sense lesions noves en el grup tractat amb la teràpia que en el grup control. A les 24 setmanes, el 76,8% no tenia noves lesions cerebrals, en comparació del 54,7% del grup control (p = 0,02), però aquest avantatge no es va observar a les 24 setmanes de finalització de la teràpia. En aquest període, el 69% dels pacients tractats amb la teràpia i el 61% del grup control no va desenvolupar lesions noves.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3654

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Un total de 121 pacientes con formas remitentes de esclerosis múltiple fueron aleatorizados a recibir terapia de manejo del estrés (16 sesiones individuales con un psicólogo durante 24 semanas) o bien se incluyeron en una lista de espera para actuar como controles. Los autores observaron que quienes participaban en sesiones para aprender a manejar el estrés eran menos propensos a desarrollar lesiones cerebrales. Con resonancias magnéticas cerebrales observaron que era mayor la cantidad de pacientes sin lesiones nuevas en el grupo tratado con la terapia que en el grupo control. A las 24 semanas, el 76,8% no tenía nuevas lesiones cerebrales, en comparación con el 54,7% del grupo control (p = 0,02), pero esa ventaja no se observó a las 24 semanas de finalización de la terapia. En ese período, el 69% de los pacientes tratados con la terapia y el 61% del grupo control no desarrolló lesiones nuevas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3654

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content