El grup de Dale Sengelaub, del Departament de Ciències Neurològiques de la Univesitat d’Indiana, ha vist que els efectes beneficiosos de l’exercici diari en la regeneració dels nervis també necessita la implicació de la testosterona, tant en homes com en dones.   El grupo de Dale Sengelaub, del Departamento de Ciencias Neurológicas de la Univesidad de Indiana, ha visto que los efectos beneficiosos del ejercicio diario en la regeneración de los nervios también necesita la implicación de la testosterona, tanto en hombres como en mujeres. 

La testosterona és necessari per reforçar els beneficis de l’exercici diari per a la recuperació de la lesió neuronal tant en homes com en dones.

Es tracta del primer estudi que demostra la dependència androgènica de l’exercici en la regeneració nerviosa i l’efecte dels andrògens en l’exercici de les dones amb lesions nervioses, tant traumàtiques com no traumàtiques”Aquestes troballes proporcionen dades bàsiques per al desenvolupament de futures estratègies en pacients amb lesions en els nervis perifèrics. Més, posa en relleu la necessitat d’adaptar aquests tractaments a homes i dones”, ha apuntat Sengelaub.

L’estudi s’ha fet a model d’experimentació murí. Els investigadors van dividir als mascles ia les femelles en tres grups d’exercicis i se’ls va induir una lesió nerviosa mitjançant un tall que es va reparar quirúrgicament. Un dels grups va rebre flutamida, que bloqueja el receptor androgènic, el segon, placebo i el tercer no va efectuar cap exercici.

Si es considerava la regeneració nerviosa, en els del grup placebo l’augment de la longitud va ser el doble que en els que no van fer exercici tant en mascles com en femelles. En els animals tractats amb flutamida els efectes de l’exercici es van bloquejar completament tant en homes com en dones.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/testosterona-ejercicio-claves–dano-nervioso

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

La testosterona es necesaria para reforzar los beneficios del ejercicio diario para la recuperación de la lesión neuronal tanto en hombres como en mujeres.

Se trata del primer estudio que demuestra la dependencia androgénica del ejercicio en la regeneración nerviosa y el efecto de los andrógenos en el ejercicio de las mujeres con lesiones nerviosas, tanto traumáticas como no traumáticas. “Estos hallazgos proporcionan datos básicos para el desarrollo de futuras estrategias en pacientes con lesiones en los nervios periféricos. Además, pone de relieve la necesidad de adaptar esos tratamientos a hombres y a mujeres”, ha apuntado Sengelaub.

El estudio se ha hecho en modelo de experimentación murino. Los investigadores dividieron a los machos y a las hembras en tres grupos de ejercicios y se les indujo una lesión nerviosa mediante un corte que se reparó quirúrgicamente. Uno de los grupos recibió flutamida, que bloquea el receptor androgénico; el segundo, placebo y el tercero no efectuó ningún ejercicio.

Si se consideraba la regeneración nerviosa, en los del grupo placebo el aumento de la longitud fue el doble que en los que no hicieron ejercicio tanto en machos como en hembras. En los animales tratados con flutamida los efectos del ejercicio se bloquearon completamente tanto en hombres como en mujeres.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/testosterona-ejercicio-claves–dano-nervioso

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content