• El centre de Madrid, convertit en parc aquàtic per una bona causa
 • Són 6.500 persones les afectades per esclerosi múltiple a la Comunitat
  • El centro de Madrid, convertido en parque acuático por una buena causa
  • Son 6.500 personas las afectadas por esclerosis múltiple en la Comunidad

  L’avinguda Menéndez Pelayo es va transformar durant el diumenge en un parc aquàtic per una causa solidària. A càrrec de la Fundació Esclerosi Múltiple de Madrid, un tobogan aquàtic urbà de 400 metres es va instal·lar al costat del parc del Retiro per conscienciar sobre la malaltia i recaptar fons per a la investigació d’una possible cura que a dia d’avui encara no es coneix.
  Per Carme Valls, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple de Madrid, aquest tipus d’actuacions «ajuden a cridar l’atenció» sobre l’esclerosi, una malaltia que afecta 47.000 persones a Espanya.

  La iniciativa és l’acte de tancament de la campanya «mulla’t per l’esclerosi múltiple», que es porta celebrant durant tot el mes de juliol en diferents piscines de la Comunitat de Madrid i també de forma estatal des de fa més de 15 anys. El vicepresident de la Fundació Esclerosi Múltiple de Madrid, Jordi Valls, ha assenyalat a més que és una cosa «molt vistós» i que esperen poder repetir l’experiència del tobogan urbà a la capital l’any que ve. Es calculava una assistència de més de 3.000 persones desitjoses de lliscar pel tobogan més llarg d’Europa i el segon més llarg del món, que comptava amb dos carrils dobles, per poder permetre el pas de fins a quatre persones alhora.

  Flotadors

  Les esllavissades es van retardar una mica més d’una hora a causa de que la bomba d’aigua no tenia força suficient com per impulsar-la fins a la capçalera del tobogan, situada a uns tres metres d’alçada. L’enuig entre els assistents va ser unànime.Lourdes, una mare que va portar als seus dos fills de 12 anys a lliscar al tobogan, es queixava que la falta d’organització desluciera un esdeveniment solidari. «He rebut set correus electrònics i en cap m’han indicat la ubicació exacta d’on havia de recollir les entrades, on fer la cua … un embolic», sentenciava.

  Tanmateix, i malgrat les cues i el retard, els nens van ser els protagonistes de la jornada, repetint una i altra vegada. Els flotadors de tots els colors i mides estaven permesos, amb el que van poder veure des de cignes de plàstic a donuts gegants lliscant pel tobogan. «Per ser la primera vegada resulta molt emocionant. Em vaig assabentar per una amiga que està en l’associació i hem vingut diversos a donar suport avui», explicava Anna, abans de llançar-se amb el flotador carrer avall. Són 6.500 persones les afectades per esclerosi múltiple a la Comunitat de Madrid.

  A l’esdeveniment va acudir també el conseller de Sanitat Jesús Sánchez Martos,que va ajudar a amarar la superfície plàstica perquè comencés la diversió entre els molts petits que esperaven el seu torn. Es van abocar 30.000 litres d’aigua que es faran servir de manera sostenible, han assenyalat des de l’associació. Els sabons o olis estaven prohibits per ajudar al lliscament pel tobogan, perquè la idea és regar amb aquesta aigua parcs i jardins de la capital. «apel·lem a la consciència ciutadana, és un acte sostenible», han assegurat.

La avenida Menéndez Pelayo se transformó durante el domingo en un parque acuático por una causa solidaria. A cargo de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, un tobogán acuático urbano de 400 metros se instaló junto al parque del Retiro para concienciar sobre la enfermedad y recaudar fondos para la investigación de una posible cura que a día de hoy aún no se conoce.
Para Carmen Valls, directora de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, este tipo de actuaciones «ayudan a llamar la atención» sobre la esclerosis, una enfermedad que afecta a 47.000 personas en España.

La iniciativa es el acto de cierre de la campaña «mójate por la esclerosis múltiple», que se lleva celebrando durante todo el mes de julio en distintas piscinas de la Comunidad de Madrid y también de forma estatal desde hace más de 15 años. El vicepresidente de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, Jordi Valls, señaló además que es algo » muy vistoso» y que esperan poder repetir la experiencia del tobogán urbano en la capital el año que viene. Se calculaba una asistencia de más de 3.000 personas deseosas de deslizarse por el tobogán más largo de Europa y el segundo más largo del mundo, que contaba con dos carriles dobles, para poder permitir el paso de hasta cuatro personas al tiempo.

Flotadores

Los deslizamientos se retrasaron algo más de una hora debido a que la bomba de agua no tenía fuerza suficiente como para impulsarla hasta la cabecera del tobogán, situada a unos tres metros de altura. El enfado entre los asistentes fue unánime. Lourdes, una madre que trajo a sus dos hijos de 12 años a deslizarse al tobogán, se quejaba de que la falta de organización desluciera un evento solidario. «He recibido siete e-mails y en ninguno me han indicado la ubicación exacta de dónde había que recoger las entradas, dónde hacer la cola…un lío», sentenciaba.

Aun así, y pese a las colas y el retraso, los niños fueron los protagonistas de la jornada, repitiendo una y otra vez. Los flotadores de todos los colores y tamaños estaban permitidos, con lo que pudieron verse desde cisnes de plástico a donuts gigantes deslizándose por el tobogán. «Para ser la primera vez resulta muy emocionante. Me enteré por una amiga que está en la asociación y hemos venido varios a apoyar hoy», contaba Ana, antes de lanzarse con el flotador calle abajo. Son 6.500 personas las afectadas por esclerosis múltiple en la Comunidad de Madrid.

Al evento acudió también el consejero de Sanidad Jesús Sánchez Martos, que ayudó a empapar la superficie plástica para que comenzase la diversión entre los muchos pequeños que esperaban su turno. Se vertieron 30.000 litros de agua que se usarán de forma sostenible, señalaron desde la asociación. Los jabones o aceites estaban prohibidos para ayudar al deslizamiento por el tobogán, porque la idea es regar con este agua parques y jardines de la capital. «apelamos a la conciencia ciudadana, es un acto sostenible», aseguraron.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.elmundo.es/madrid/2016/07/24/5795326d468aeb383d8b45c8.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.elmundo.es/madrid/2016/07/24/5795326d468aeb383d8b45c8.html