Uns metges asseguren haver trobat una manera de contenir l’esclerosi múltiple, però es tracta d’un tractament d’alt risc que no es pot generalitzar, en un estudi publicat aquest divendres.Unos médicos aseguran haber encontrado una manera de contener la esclerosis múltiple, pero se trata de un tratamiento de alto riesgo que no se puede generalizar, en un estudio publicado este viernes.

Van tractar al Canadà a 24 pacients de 18 a 50 anys amb esclerosi en plaques mitjançant una potent quimioteràpia, destinada a destruir el sistema immunitari abans d’un trasplantament de cèl·lules mare fabricades per la medul·la òssia.
En aquests 23 pacients, aquest tractament frenar les recaigudes i el desenvolupament de noves lesions cerebrals sense necessitat de prendre medicaments, indica l’equip canadenc de la revista mèdica britànica The Lancet.

“Vuit dels 23 pacients van observar una millora estable de la seva handicap set anys i mig després del tractament”, segons la revista mèdica.

Un dels 24 pacients va morir per complicacions hepàtiques i infeccioses causades per la quimioteràpia agressiva emprada.

Es tracta del “primer tractament capaç de produir aquest nivell de control de la malaltia o de recuperació neurològica, però els riscos propis del tractament limiten el seu ús a gran escala”, subratlla la revista.

L’esclerosi en plaques afecta més de dos milions de persones al món, 400.000 a Europa.

En aquesta malaltia, més o menys severa, el sistema immunitari de la persona es trasbalsa i ataca elements del seu propi sistema nerviós.

Els símptomes resultants són variats: picors, debilitats musculars, trastorns de l’equilibri, de la visió, del llenguatge, fins i tot paràlisi que poden ser recuperables.

A més o menys llarg termini, aquests trastorns poden progressar cap a un handicap irreversible.

Les tractaments actuals no permeten curar la malaltia i amb prou feines poden frenar la seva progressió.

Estudis precedents havien ressenyat intents amb aquest tipus de tractament amb pocs pacients, resultats modestos i recurs a una quimioteràpia molt més lleugera abans del trasplantament de cèl·lules mare hematopoètiques (AHSCT) provinents de les seves pròpies medul·les òssies. Aquestes cèl·lules són l’origen de diferents cèl·lules de la sang (glòbuls vermells, glòbuls blancs, plaquetes).

En el cas de l’estudi canadenc, es va administrar una quimioteràpia més forta als pacients per a la “destrucció completa” del sistema immunitari per tal d’aturar la autoagressió.

Tot els pacients patien una forma “agressiva” de la malaltia, amb handicaps que anaven de “moderat” a incapacitat de caminar 100 metres sense ajuda.

Entre els 23 que van sobreviure al tractament, no es va observar cap recaiguda durant el període d’estudi, entre quatre i tretze anys. Les exàmens IRM (per imatges per ressonància magnètica) no van detectar cap activitat nova de la malaltia i després del tractament es va detectar una sola nova lesió en 327 exàmens.

Després de tres anys, sis pacients van estar en condicions de tornar a la feina o l’escola.

Assaigs clínics en més pacients hauran de confirmar els resultats, admet Mark Freedman (Ottawa), coautor de l’estudi, i reconeix que les “avantatges potencials” del tractament “han de ser ponderades pel risc de complicacions greus”.

En un comunicat sobre l’estudi, Jan Dorr, del centre d’investigació clínica Neurocure de Berlín, considera “impressionants” els resultats.

Però estima que l’estudi “probablement” no canviarà el protocol del tractament de l’esclerosi en plaques “a curt termini” perquè l’índex de mortalitat “serà considerat massa alt”.

Trataron en Canadá a 24 pacientes de 18 a 50 años con esclerosis en placas mediante una potente quimioterapia, destinada a destruir el sistema inmunitario antes de un trasplante de células madre fabricadas por la médula ósea.
En estos 23 pacientes, este tratamiento frenó las recaídas y el desarrollo de nuevas lesiones cerebrales sin necesidad de tomar medicinas, indica el equipo canadiense de la revista médica británica The Lancet.

“Ocho de los 23 pacientes observaron una mejoría estable de su hándicap siete años y medio después del tratamiento”, según la revista médica.

Un de los 24 pacientes falleció por complicaciones hepáticas e infecciosas causadas por la quimioterapia agresiva empleada.

Se trata del “primer tratamiento capaz de producir este nivel de control de la enfermedad o de recuperación neurológica, pero los riesgos propios del tratamiento limitan su uso a gran escala”, subraya la revista.

La esclerosis en placas afecta a más de dos millones de personas en el mundo, 400.000 en Europa.

En esta enfermedad, más o menos severa, el sistema inmunitario de la persona se trastorna y ataca a elementos de su propio sistema nervioso.

Los síntomas resultantes son variados: picores, debilidades musculares, trastornos del equilibrio, de la visión, del lenguaje, incluso parálisis que pueden ser recuperables.

A más o menos largo plazo, estos trastornos pueden progresar hacia un hándicap irreversible.

Les tratamientos actuales no permiten curar la enfermedad y apenas pueden frenar su progresión.

Estudios precedentes habían reseñado intentos con este tipo de tratamiento con pocos pacientes, resultados modestos y recurso a una quimioterapia mucho más ligera antes del trasplante de células madre hematopoyéticas (AHSCT) provenientes de sus propias médulas óseas. Estas células son el origen de diferentes células de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas).

En el caso del estudio canadiense, se administró una quimioterapia más fuerte a los pacientes para la “destrucción completa” del sistema inmunitario con el fin de detener la autoagresión.

Todo los pacientes padecían una forma “agresiva” de la enfermedad, con hándicaps que iban de “moderado” a incapacidad de caminar 100 metros sin ayuda.

Entre los 23 que sobrevivieron al tratamiento, no se observó ninguna recaída durante el periodo de estudio, entre cuatro y trece años. Les exámenes IRM (por imágenes por resonancia magnética) no detectaron ninguna actividad nueva de la enfermedad y después del tratamiento se detectó una sola nueva lesión en 327 exámenes.

Después de tres años, seis pacientes estuvieron en condiciones de volver al trabajo o la escuela.

Ensayos clínicos en más pacientes deberán confirmar los resultados, admite Mark Freedman (Ottawa), coautor del estudio, y reconoce que las “ventajas potenciales” del tratamiento “deben ser ponderadas por el riesgo de complicaciones graves”.

En un comunicado sobre el estudio, Jan Dorr, del centro de investigación clínica NeuroCure de Berlín, considera “impresionantes” los resultados.

Pero estima que el estudio “probablemente” no va a cambiar el protocolo del tratamiento de la esclerosis en placas “a corto plazo” porque el índice de mortalidad “será considerado demasiado alto”.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE
https://es.noticias.yahoo.com/tratamiento-alto-riesgo-podr%C3%ADa-contener-la-esclerosis-en-020757955.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
https://es.noticias.yahoo.com/tratamiento-alto-riesgo-podr%C3%ADa-contener-la-esclerosis-en-020757955.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut