L’espasticitat continua sent un símptoma prevalent de l’esclerosi múltiple, i causa una important discapacitat i un gran deteriorament de la qualitat de vida dels pacients. S’han produït importants avenços en el tractament destinat a reduir els brots de l’esclerosi múltiple i modificar l’evolució de la malaltia, però els tractaments tradicionals simptomàtics en general i, en concret, per l’espasticitat tenen importants limitacions i la seva utilització real és inferior a la qual seria d’esperar.  La espasticidad continúa siendo un síntoma prevalente de la esclerosis múltiple, y causa una importante discapacidad y un gran deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Se han producido importantes avances en el tratamiento destinado a reducir los brotes de la esclerosis múltiple y modificar la evolución de la enfermedad, pero los tratamientos tradicionales sintomáticos en general y, en concreto, para la espasticidad tienen importantes limitaciones y su utilización real es inferior a la que sería de esperar.

Una recent revisió aborda la via dels cannabinoides com un nou camí en aquest tractament. La combinació de Δ-9-tetrahidrocannabinol i cannabidiol en proporció d’1 a 1, administrada mitjançant polvoritzacions bucals (Sativex ® ), i que ha estat autoritzada ja en diversos països, entre ells Espanya, permet actuar sobre els receptors CB 1 i CB 2 minimitzant els efectes psicotròpics tradicionals del cànnabis.

Els assaigs clínics aleatoritzats i controlats amb placebo, així com els estudis d’extensió en disseny obert a més llarg termini, han mostrat una clara eficàcia en la reducció de l’espasticitat i dels símptomes relacionats amb l’espasticitat (espasmes, rigidesa, dolor, alteracions del son …) en pacients resistents a altres tractaments, amb un bon perfil de tolerabilitat i seguretat, sense evidenciar problemes de tolerància, abús o addicció.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3736

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Una reciente revisión aborda la vía de los cannabinoides como un nuevo camino en este tratamiento. La combinación de Δ-9-tetrahidrocannabinol y cannabidiol en proporción de 1 a 1, administrada mediante pulverizaciones bucales (Sativex ®), y que ha sido autorizada ya en varios países, entre ellos España, permite actuar sobre los receptores CB1 y CB2 minimizando los efectos psicotrópicos tradicionales del cannabis.

Los ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo, así como los estudios de extensión en diseño abierto a más largo plazo, han mostrado una clara eficacia en la reducción de la espasticidad y de los síntomas relacionados con la espasticidad (espasmos, rigidez, dolor, alteraciones del sueño…) en pacientes resistentes a otros tratamientos, con un buen perfil de tolerabilidad y seguridad, sin evidenciarse problemas de tolerancia, abuso o adicción.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3736

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content