En els pacients amb esclerosi múltiple (EM) que pateixen migranyes, l’ús de interferón beta provoca un augment sostingut de la freqüència i la gravetat d’aquests maldecaps, segons publica un equip d’Itàlia en la revista Headache.
  En los pacientes con esclerosis múltiple (EM) que padecen migrañas, el uso de interferón beta provoca un aumento sostenido de la frecuencia y la gravedad de esos dolores de cabeza, según publica un equipo de Italia en la revista Headache.

Els autors aclareixen que el fàrmac natalizumab (Tysabri) no tindria aquest efecte. L”equip del doctor Lucca Prosperini, de la Universitat La Sapienza, a Roma, assenyala que existeix evidència que les teràpies per la EM, com el interferón beta, poden exacerbar les cefalees preexistents o provocar-les.

Prosperini va dir: “Malgrat la seva prevalença i el seu impacte, la migranya està subdiagnosticada i subtratada en les persones amb EM”.

“A més, les comorbilidades solen estar associades amb un avanç més ràpid de la discapacitat i la pèrdua de la qualitat de vida associada amb la salut. Per tant, investigar i tractar la migranya en aquests pacients serviria per millorar el maneig de la EM, especialment des del punt de vista dels pacients”, va agregar.

Existeixen diversos fàrmacs per la EM que són més efectius, o almenys tan efectius, que el interferón beta, va dir l’autor, inclòs l’anticòs monoclonal humanitzat natalizumab.
L’equip va estudiar a 63 pacients tractats amb interferón beta; 33 van canviar a natalizumab.

És aquest segon grup, l’equip va detectar una reducció significativa de la freqüència de les migranyes (de 8,4 a 5,1 dies per mes), mentre que el resultat de l’Escala d’Avaluació de la Discapacitat per Migranyes va disminuir d’una mitjana de 14,2 a 10,5 punts.

No es van observar canvis significatius en el grup que va continuar utilitzant interferón beta.
L’equip va admetre limitacions de l’estudi, com la grandària de la mostra, les diferències en la durada dels tractaments i la utilització dels fàrmacs en diferents etapes de la EM, la qual cosa podria haver esbiaixat els resultats.

Encara que es necessiten més estudis, l’equip va concloure que el interferón beta “exacerbaria la migranya preexistent, la qual cosa confirma la necessitat de tenir en compte les teràpies per la EM en el maneig dels pacients amb migranya comórbida”.

Amb això, va agregar Prosperini, “s’evitaria l’agreujament del mal de cap i la qualitat de vida dels pacients”.

L’equip no va rebre finançament comercial.

Al gener d’aquest any, l’Administració d’Aliments i Medicaments d’Estats Units va recomanar avaluar acuradament els riscos i els beneficis de Tysabri en els pacients amb anticossos anti-JCV positius i amb un o més factors de risc de leucoencefalopatía multifocal progressiva.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.publico.es/431012/tratamiento-de-esclerosis-multiple-con-interferon-beta-potencia-las-migranas

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Los autores aclaran que el fármaco natalizumab (Tysabri) no tendría ese efecto. El equipo del doctor Luca Prosperini, de la Universidad La Sapienza, en Roma, señala que existe evidencia de que las terapias para la EM, como el interferón beta, pueden exacerbar las cefaleas preexistentes o provocarlas.

Prosperini dijo: “A pesar de su prevalencia y su impacto, la migraña está subdiagnosticada y subtratada en las personas con EM”.

“Además, las comorbilidades suelen estar asociadas con un avance más rápido de la discapacidad y la pérdida de la calidad de vida asociada con la salud. Por lo tanto, investigar y tratar la migraña en esos pacientes serviría para mejorar el manejo de la EM, en especial desde el punto de vista de los pacientes”, agregó.

Existen varios fármacos para la EM que son más efectivos, o por lo menos tan efectivos, que el interferón beta, dijo el autor, incluido el anticuerpo monoclonal humanizado natalizumab.

El equipo estudió a 63 pacientes tratados con interferón beta; 33 cambiaron a natalizumab.

Es ese segundo grupo, el equipo detectó una reducción significativa de la frecuencia de las migrañas (de 8,4 a 5,1 días por mes), mientras que el resultado de la Escala de Evaluación de la Discapacidad por Migrañas disminuyó de un promedio de 14,2 a 10,5 puntos.

No se observaron cambios significativos en el grupo que continuó utilizando interferón beta.

El equipo admitió limitaciones del estudio, como el tamaño de la muestra, las diferencias en la duración de los tratamientos y la utilización de los fármacos en distintas etapas de la EM, lo que podría haber sesgado los resultados.

Aunque se necesitan más estudios, el equipo concluyó que el interferón beta “exacerbaría la migraña preexistente, lo que confirma la necesidad de tener en cuenta las terapias para la EM en el manejo de los pacientes con migraña comórbida”.

Con eso, agregó Prosperini, “se evitaría el agravamiento del dolor de cabeza y la calidad de vida de los pacientes”.

El equipo no recibió financiamiento comercial.

En enero de este año, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomendó evaluar cuidadosamente los riesgos y los beneficios de Tysabri en los pacientes con anticuerpos anti-JCV positivos y con uno o más factores de riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.publico.es/431012/tratamiento-de-esclerosis-multiple-con-interferon-beta-potencia-las-migranas

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut