Tot i que encara es discuteix si la insuficiència venosa cerebrospinal crònica (CCSVI) té un paper en el desenvolupament de l’esclerosi múltiple (em), molts pacients es sotmeten a tractament l’endovascular CCSVI (ET).Aunque todavía se discute si la insuficiencia venosa cerebroespinal crónica (CCSVI) desempeña un papel en el desarrollo de la esclerosis múltiple (EM), muchos pacientes experimentaron el tratamiento endovascular (ET) de  CCSVI.

L’objectiu de l’estudi és avaluar els resultats i la seguretat de l’ET en pacients amb EM a  Italia.Centres que formen part de l’estudi del grup italià d’EM van ser convidats a participar en aquest estudi retrospectiu.

 Un qüestionari estructurat servia per recollir dades clíniques abans i després de l’ET.

 Hem recollit dades de 462 pacients en 33 instal·lacions.

 ET va consistir en dilatation de globus (93% dels casos) o l’aplicació de el stent.

 La durada del seguiment després ET de la mitjana és de 31 setmanes. Significa l’EDSS es va mantenir inalterada després ET (5.2 vs 4,9), ha produït 144 recaigudes en casos de 98/462 (21%), principalment en pacients amb EM-RR. El 3,2% dels casos hi havia quinze esdeveniments adversos greus.

 Tenint en compte el risc d’efectes adversos greus i la manca d’efectes beneficiosos d’objectius, els resultats confirmen que la present ET hauria de recomanar no en pacients amb esclerosi múltiple.

 Ghezzi A, Annovazzi P, Cocco E, G Coarelli, Lugaresi A, Rovaris M, F de Patti, e. Capello, Rodegher ME, Moiola L, Malucchi S, Salemi G, De Rossi N, L Provinciali, Perini P, Bergamaschi R, Scarpini E, Lus G, Gallo A, Mr Tola, Amato MP, senyor de Rottoli, a. Bianchi, Comi G; MS estudiar la societat italiano-grupo de Neurologia.

 Font: Neurol SCI. 25 De gener de 2013. & Pubmed PMID: 23354606

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.ms-uk.org/index.cfm/MSnews

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

El objetivo del estudio es evaluar los resultados y la seguridad de ET en pacientes con em en Italia.Centros que forman parte del estudio del grupo italiano de EM fueron todos invitados a participar en este estudio retrospectivo.

Se utilizó un cuestionario estructurado para recoger datos clínicos detallados antes y después de la ET.

 Se recogieron datos de 462 pacientes en 33 centros.

 ET consistió en dilatación con balón (93% de los casos) o aplicación de stent.

 La duración del promedio de seguimiento después de ET fue de 31 semanas. Significa EDSS permaneció invariable después de ET (5.2 vs 4.9), 144 recaídas ocurrieron en 98/462 casos (21%), principalmente en pacientes con EM-RR. En 3.2% de los casos se registraron quince eventos adversos graves.

 Dado el riesgo de eventos adversos graves y la falta de efectos beneficiosos objetivos, nuestros resultados confirman que en el presente ET no se debe recomendar a los pacientes con esclerosis múltiple.

 Ghezzi A, Annovazzi P, Cocco E, G Coarelli, Lugaresi A, Rovaris M, Patti F, Capello E, Rodegher ME, Moiola L, Malucchi S, Salemi G, De Rossi N, L Provinciali, Perini P, Bergamaschi R, Scarpini E, Lus G, Gallo A, señor Tola, Amato MP, Rottoli Señor, A Bianchi, Comi G; El MS estudiar italiano-grupo sociedad de Neurología.

Fuente: Neurol SCI. 2013 25 de enero. & Pubmed PMID: 23354606

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.ms-uk.org/index.cfm/MSnews

 

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content