L’estudi Reflex revela que administrar interferón beta 1-a tres vegades a la setmana a pacients amb un primer brot redueix un 52% el risc de recidiva en dos anysEl estudio Reflex revela que administrar interferón beta 1-a tres veces a la semana a pacientes con un primer brote reduce un 52% el riesgo de recidiva en dos años

Cada vegada és major l’evidència científica que recolza que tractar l’esclerosi múltiple (EM) des de la seva primera manifestació clínica contribueix a millorar el diagnòstic dels pacients. Com demostra l’estudi Reflex, presentat en el 5º Congrés dels Comitès Europeu i Americà per al Tractament i la Investigació de l’Esclerosi Múltiple (Ectrims i Actrims), la intervenció primerenca amb interferón beta 1-a (Rebif, de Merck) en pacients amb un primer brot redueix el risc de conversió a EM clínicament definida, segons els criteris de McDonald.

En concret, segons explica Alfredo Rodríguez-Antigüedad, cap del Servei de Neurologia de l’Hospital de Basurto, que va participar en aquest estudi multicéntrico internacional de dos anys de durada, es aleatorizó a 517 pacients, alguns amb síndrome clínica aïllada (CIS) en un esquema de doble cec en tres branques: 44 micrograms de interferón beta 1-a tres vegades a la setmana; la mateixa dosi administrada una única vegada setmanal, i placebo.

Segons les dades clíniques, els que ho prenien Rebif tres vegades a la setmana experimentaven un 52 per cent de reducció del risc de tenir un segon brot en dos anys, i els que rebien la dosi baixa, un 47 per cent, en comparació de placebo. “Això demostra que en dosis menors la intervenció precoç també exerceix un efecte potent”, apunta Rodríguez-Antiguitat.

En ressonància magnètica es va comprovar que els tractats amb la dosi alta tenien un 92 per cent de reducció d’aparició de lesions hipotensas (T1), en comparació del grup control; i un 70 per cent menys de noves lesions (T2). D’altra banda, el grup que va rebre la dosi tres vegades a la setmana van mostrar un 81 per cent menys d’activitat sobre la base de la ressonància, i els de la dosi setmanal un 63 per cent. “Es veu una reducció important referent al fre de l’activitat en lesions actives úniques combinades (T1 I T2)”, puntualitza l’expert, que va posar l’accent en la bona tolerabilidad del tractament, ja que no es van registrar efectes adversos de gravetat.
Rodríguez-Antigüedadva recordar que els criteris de McDonald es basen principalment en els paràmetres radiològics que s’obtenen amb ressonància, ja que “per cada símptoma que té un pacient apareixen deu lesions inflamatorias en el cervell”.

Per la seva banda, Mark Freedman, professor de Neurologia de la Universitat d’Ottawa (Ontario, Canadà), va posar l’accent en què “la màxima exposició és la dosi més efectiva”, com s’ha demostrat en l’estudi Reflex, i va subratllar que la progressió de la malaltia depèn de l’abordatge dels dos primers anys fonamentalment, doncs l’acumulació de discapacitat és menor en aquells que comencen el tractament de forma precoç. A més, en tractar-se d’una malaltia degenerativa, “la part del cervell danyada pels primers esdeveniments desmielinizantes, a causa del retard de l’inici de la teràpia, no és recuperable”, va postil·lar.

En aquest sentit, un dels reptes que planteja l’abordatge d’aquesta malaltia no és només frenar la malaltia, per evitar que apareguin més lesions inflamatorias en el cervell. També ho és que, com va afegir Rodríguez-Antigüedad, si aquestes apareixen, el cervell sigui més resistent i no es danyi. I anant més enllà, la regeneració de les zones danyades.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.gacetamedica.com/Articulo.aspx?idart=560422&idcat=793&tipo=2

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Cada vez es mayor la evidencia científica que apoya que tratar la esclerosis múltiple (EM) desde su primera manifestación clínica contribuye a mejorar el diagnóstico de los pacientes. Como demuestra el estudio Reflex, presentado en el 5º Congreso de los Comités Europeo y Americano para el Tratamiento y la Investigación de la Esclerosis Múltiple (Ectrims y Actrims), la intervención temprana con interferón beta 1-a (Rebif, de Merck) en pacientes con un primer brote reduce el riesgo de conversión a EM clínicamente definida, según los criterios de McDonald.

En concreto, según explica Alfredo Rodríguez-Antigüedad, jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Basurto, que participó en este estudio multicéntrico internacional de dos años de duración, se aleatorizó a 517 pacientes, algunos con síndrome clínico aislado (CIS) en un esquema de doble ciego en tres ramas: 44 microgramos de interferón beta 1-a tres veces a la semana; la misma dosis administrada una única vez semanal, y placebo.

Según los datos clínicos, los que lo tomaban Rebif tres veces a la semana experimentaban un 52 por ciento de reducción del riesgo de tener un segundo brote en dos años, y los que recibían la dosis baja, un 47 por ciento, en comparación con placebo. “Esto demuestra que en dosis menores la intervención precoz también ejerce un efecto potente”, apunta Rodríguez-Antigüedad.

En resonancia magnética se comprobó que los tratados con la dosis alta tenían un 92 por ciento de reducción de aparición de lesiones hipotensas (T1), en comparación con el grupo control; y un 70 por ciento menos de nuevas lesiones (T2). Por otro lado, el grupo que recibió la dosis tres veces a la semana mostraron un 81 por ciento menos de actividad en base a la resonancia, y los de la dosis semanal un 63 por ciento. “Se ve una reducción importante en lo referente al freno de la actividad en lesiones activas únicas combinadas (T1 Y T2)”, puntualiza el experto, que hizo hincapié en la buena tolerabilidad del tratamiento, ya que no se registraron efectos adversos de gravedad.

Rodríguez-Antigüedad recordó que los criterios de McDonald se basan principalmente en los parámetros radiológicos que se obtienen con resonancia, ya que “por cada síntoma que tiene un paciente aparecen diez lesiones inflamatorias en el cerebro”.

Por su parte, Mark Freedman, profesor de Neurología de la Universidad de Ottawa (Ontario, Canadá), puso el acento en que “la máxima exposición es la dosis más efectiva”, como se ha demostrado en el estudio Reflex, y subrayó que la progresión de la enfermedad depende del abordaje de los dos primeros años fundamentalmente, pues la acumulación de discapacidad es menor en aquellos que comienzan el tratamiento de forma precoz. Además, al tratarse de una enfermedad degenerativa, “la parte del cerebro dañada por los primeros eventos desmielinizantes, debido al retraso del inicio de la terapia, no es recuperable”, apostilló.

En este sentido, uno de los retos que plantea el abordaje de esta enfermedad no es sólo frenar la enfermedad, para evitar que aparezcan más lesiones inflamatorias en el cerebro. También lo es que, como añadió Rodríguez-Antigüedad, si éstas aparecen, el cerebro sea más resistente y no se dañe. Y yendo más allá, la regeneración de las zonas dañadas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.gacetamedica.com/Articulo.aspx?idart=560422&idcat=793&tipo=2

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content