El Ministeri de Sanitat ha aprovat la inclusió en el finançament públic de diversos medicaments contra, entre altres mals, l’hepatitis C, el ictus i l’embòlia, així com per a l’esclerosi múltiple, segons va informar ahir en un comunicat.  El Ministerio de Sanidad ha aprobado la inclusión en la financiación pública de varios medicamentos contra, entre otros males, la hepatitis C, el ictus y la embolia, así como para la esclerosis múltiple, según informó ayer en un comunicado.

El nou medicament contra l’hepatitis C de genotip 1, Victrelis, el finançament del qual va ser aprovada per la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, dependent del ministeri, és el primer fàrmac amb acció antiviral directa enfront de l’hepatitis C i la seva eficàcia està per sobre dels tractaments tradicionals de peginterferón alfa i ribavirina, agrega el comunicat.

Les dades dels assajos clínics realitzats amb el nou medicament indiquen que quan és usat en combinació amb el tractament convencional, pot tenir èxit fins a en el 66 % dels pacients, enfront del 38 % d’èxit que tenen el peginterferón alfa i la ribavirina.

Noves marques

D’altra banda, s’ha donat llum verda al finançament de Pradaxa, per a la prevenció del ictus i de l’embòlia sistémica en pacients adults amb fibril·lació auricular no valvular. A més, el ministeri ha aprovat la inclusió en el finançament públic de Peyona, per al tractament de l’apnea primària dels nounats prematurs; Gylenia, per a l’esclerosi múltiple remitent recidivante molt activa; i Brilique, per a la prevenció de aterotrombosis després d’episodis com una angina.

El nuevo medicamento contra la hepatitis C de genotipo 1, Victrelis, cuya financiación fue aprobada por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, dependiente del ministerio, es el primer fármaco con acción antiviral directa frente a la hepatitis C y su eficacia está por encima de los tratamientos tradicionales de peginterferón alfa y ribavirina, agrega el comunicado.

Los datos de los ensayos clínicos realizados con el nuevo medicamento indican que cuando es usado en combinación con el tratamiento convencional, puede tener éxito hasta en el 66 % de los pacientes, frente al 38 % de éxito que tienen el peginterferón alfa y la ribavirina.

Nuevas marcas

Por otro lado, se ha dado luz verde a la financiación de Pradaxa, para la prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular. Además, el ministerio ha aprobado la inclusión en la financiación pública de Peyona, para el tratamiento de la apnea primaria de los recién nacidos prematuros; Gylenia, para la esclerosis múltiple remitente recidivante muy activa; y Brilique, para la prevención de aterotrombosis tras episodios como una angina.

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2011/10/12/0003_201110G12P35993.htm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content