Biogen Idec i Elan Corporation van anunciar un estudi de Fase 3b global que està duent a terme per avaluar l’eficàcia de Tysabri com a tractament per a l’esclerosi múltiple secundària-progressiva (EMSP).  Biogen Idec y Elan Corporation anunciaron un estudio de Fase 3b global que está llevando a cabo para evaluar la eficacia de Tysabri como tratamiento para la esclerosis múltiple secundaria-progresiva (EMSP). 
L’estudi Ascend és part d’un compromís continu tant de Biogen Idec i Elan per trobar maneres de millorar el benestar dels pacients amb esclerosi múltiple. Ascend (un estudi per concretar l’eficàcia de natalizumab sobre la Discapacitat en EMSP) és un estudi a doble cec, controlat amb placebo en pacients amb EMSP. Seran aleatorizados per rebre Tysabri 300 mg o placebo per via intravenosa cada quatre setmanes durant 96 setmanes. En aquest estudi global (Ascend) s’espera la inscripció d’uns 850 pacients en 15 països.
Els participants de l’estudi estaran entre les edats de 18 i 58 anys, amb un diagnòstic d’EMSP durant almenys dos anys, una Expanded Disability Status Scale (EDSS) La puntuació entre 3,0 i 6,5, el nivell de gravetat d’EM de quatre o més; documentada, l’evidència confirmada de progressió de la malaltia, independentment de les recaigudes clíniques en un any abans de la inscripció, i al tractament amb Tysabri.
“Ascend està investigant si el tractament amb Tysabri pot prevenir l’empitjorament en la marxa, moviment de la mà i el funcionament diari d’aquests pacients”, explica Aaron Miller, MD, membre de la junta assessora Ascend.

“Una de les hipòtesis darrere del desenvolupament d’EMSP és que la progressió de la malaltia és el resultat de la inflamació crònica en el teixit cerebral atrapada darrere de la barrera hematoenfálica-. Això causa la destrucció de la beina de mielina, que protegeix el revestiment al voltant de les fibres nervioses, així com la pèrdua progressiva de les cèl·lules nervioses, la qual cosa pot portar a la discapacitat en pacients amb esclerosi múltiple “, diu Richard Reynolds, professor de Neurociencia Cel·lular en l’Imperial College de, Londres. “Les dades preliminars suggereixen que Tysabri pot dificultar aquesta inflamació en el cervell i reduir les malalties relacionades amb la progressió de l’EMSP, per tant, la investigació d’aquesta hipòtesi es justifica “.
Font: Advantage Business Intervé © Copyright 2012 Advantage Business Mitjana (25/08/12)

 INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

El estudio Ascend es parte de un compromiso continuo tanto de Biogen Idec y Elan para encontrar maneras de mejorar el bienestar de los pacientes con esclerosis múltiple. Ascend (un estudio para concretar la eficacia de natalizumab sobre la Discapacidad en EMSP) es un estudio a doble ciego, controlado con placebo en pacientes con EMSP. Serán aleatorizados para recibir Tysabri 300 mg o placebo por vía intravenosa cada cuatro semanas durante 96 semanas. En este estudio global (Ascend) se espera la inscripción de unos 850 pacientes en 15 países.

Los participantes del estudio estarán entre las edades de 18 y 58 años, con un  diagnóstico de EMSP durante al menos dos años, una Expanded Disability Status Scale (EDSS) La puntuación entre 3,0 y 6,5, el nivel de gravedad de EM de cuatro o más; documentada, la evidencia confirmada de progresión de la enfermedad, independientemente de las recaídas clínicas en un año antes de la inscripción, y al tratamiento con Tysabri.

“Ascend está investigando si el tratamiento con Tysabri puede prevenir el empeoramiento en la marcha, movimiento de la mano y el funcionamiento diario de estos pacientes”, explica Aaron Miller, MD, miembro de la junta asesora Ascend.

“Una de las hipótesis detrás del desarrollo de EMSP es que la progresión de la enfermedad es el resultado de la inflamación crónica en el tejido cerebral atrapada detrás de la barrera hematoenfálica-. Esto causa la destrucción de la vaina de mielina, que protege el revestimiento alrededor de las fibras nerviosas, así como la pérdida progresiva de las células nerviosas, lo que puede llevar a la discapacidad en pacientes con esclerosis múltiple “, dice Richard Reynolds, profesor de Neurociencia Celular en el Imperial College de, Londres. “Los datos preliminares sugieren que Tysabri puede dificultar esta inflamación en el cerebro y reducir las enfermedades relacionadas con la progresión de la  EMSP, por lo tanto, la investigación de esta hipótesis se justifica “.

Fuente: Advantage Business Media © Copyright 2012 Advantage Business Media (25/08/12)

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content