COMPLEX MECANISME RELACIONAT AMB L’ESCLEROSI MÚLTIPLE

MADRID, 29 Set. (EUROPA PRESS) –
Un treball amb participació de científics del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) ha revelat noves dades sobre el procés de formació de la beina de mielina, un aïllant fonamental perquè la transmissió de l’impuls nerviós a través de les neurones es produeixi de forma correcta.COMPLEJO MECANISMO RELACIONADO CON LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) –

   Un trabajo con participación de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha revelado nuevos datos sobre el proceso de formación de la vaina de mielina, un aislante fundamental para que la transmisión del impulso nervioso a través de las neuronas se produzca de forma correcta.

Aquest estudi apareix publicat en l’últim nombre de la revista ‘PLoS ONE’ i, segons asseguren els autors, aquesta troballa és important ja que la mielinización està implicada en diverses malalties, entre elles l’esclerosi múltiple.
Els responsables de la formació de les beines de mielina són els oligodendrocitos, cèl·lules que s’enrotllen al voltant dels axons, és a dir, les prolongacions de les neurones.
Segons explica l’investigador José Antonio López Guerrero, del Centre de Biologia Molecular Sever Ochoa, centre mixt del CSIC i la Universitat Autònoma de Madrid, “la mielina recobreix els axons formant una capa com l’aïllant del fil conductor d’un cable. Sense ella, la velocitat de transmissió seria massa lenta perquè les funcions nervioses es desenvolupessin adequadament”.
A més, en l’estudi que ell ha coordinat s’ha observat que la proteïna proteolipídica (PLP), la més abundant de la mielina, es mou dins dels oligodendrocitos seguint una ruta determinada des del reticle endoplásmico, on es forma, fins a arribar a la seva destinació final, la membrana apical.
“En aquesta ruta, aquesta proteïna arriba al domini apical fent una espècie de desviament, anant primer a la membrana basolateral abans de dirigir-se a la seva destinació final”, aclareix Raquel Bell-Morales, que també ha participat en l’estudi.
D’aquesta manera, han comprovat com PLP es internaliza des de la membrana basolateral associant-se a continuació a una proteïna anomenada MALAMENT2, una forma de transport indirecte que es diu transcitosis”.
Per a tots dos científics, aquest estudi, que per primera vegada prova la interacció de PLP MALAMENT2 en els oligodendrocitos, aportarà “dades imprescindibles” per a l’estudi de malalties desmielinizantes, caracteritzades per lesions en les beines de mielina.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/salud/investigacion-00669/noticia-estudio-participacion-csic-ofrece-nuevos-datos-proceso-formacion-mielina-20110929131940.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

  Dicho estudio aparece publicado en el último número de la revista ‘PLoS ONE’ y, según aseguran los autores, este hallazgo es importante ya que la mielinización está implicada en varias enfermedades, entre ellas la esclerosis múltiple.

   Los responsables de la formación de las vainas de mielina son los oligodendrocitos, células que se enrollan alrededor de los axones, es decir, las prolongaciones de las neuronas.

   Según explica el investigador José Antonio López Guerrero, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, centro mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid, “la mielina recubre los axones formando una capa como el aislante del hilo conductor de un cable. Sin ella, la velocidad de transmisión sería demasiado lenta para que las funciones nerviosas se desarrollasen adecuadamente”.

   Además, en el estudio que él ha coordinado se ha observado que la proteína proteolipídica (PLP), la más abundante de la mielina, se mueve dentro de los oligodendrocitos siguiendo una ruta determinada desde el retículo endoplásmico, donde se forma, hasta llegar a su destino final, la membrana apical.

  “En esa ruta, esta proteína llega al dominio apical haciendo una especie de desvío, yendo primero a la membrana basolateral antes de dirigirse a su destino final”, aclara Raquel Bello-Morales, que también ha participado en el estudio.

   De este modo, han comprobado cómo PLP se internaliza desde la membrana basolateral asociándose a continuación a una proteína llamada MAL2, una forma de transporte indirecto que se llama transcitosis”.

   Para ambos científicos, este estudio, que por primera vez prueba la interacción de PLP MAL2 en los oligodendrocitos, aportará “datos imprescindibles” para el estudio de enfermedades desmielinizantes, caracterizadas por lesiones en las vainas de mielina.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/salud/investigacion-00669/noticia-estudio-participacion-csic-ofrece-nuevos-datos-proceso-formacion-mielina-20110929131940.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content