La farmacèutica Biogen Idec ha desenvolupat un nou tractament oral basat en dimetilfumarato que, segons els últims resultats d’un estudi en fase III, redueix considerablement les recaigudes en la meitat dels pacients amb esclerosi múltiple recurrent després de dos anys de tractament.  La farmacéutica Biogen Idec ha desarrollado un nuevo tratamiento oral basado en dimetilfumarato que, según los últimos resultados de un estudio en fase III, reduce considerablemente las recaídas en la mitad de los pacientes con esclerosis múltiple recurrente después de dos años de tratamiento.Així es desprèn de les dades presentades al V Congrés dels comitès Europeu i Americà per al Tractament i la Investigació de l’Esclerosi Múltiple (ECTRIMS i ACTRIMS respectivament, segons les seves sigles en anglès), que s’estan celebrant aquests dies en Ámsterdam.

Aquest tractament, conegut com BG-12, està ja en última fase de desenvolupament clínic i les investigacions suggereixen que té el potencial de reduir l’activitat i l’impacte de les cèl·lules inflamatorias en el sistema nerviós central i induir respostes directes neuroprotectoras en aquestes cèl·lules.

D’aquesta manera, s’aconsegueix millorar la capacitat de les cèl·lules del sistema nerviós central per mitigar l’esforç tòxic inflamatorio i oxidant, tan important en la fisiopatologia de l’esclerosi múltiple.

En l’estudi han participat 1.237 pacients de 18 a 55 anys, i s’ha provat el tractament amb 240 mil·ligrams de BG-12, administrats dues o tres vegades al dia.

En comparació del placebo, es va reduir el risc de recaigudes en un 49 per cent en el grup de dues dosis diàries i un 50 per cent en el grup que va prendre tres dosis.

A més, es va reduir la taxa anualizada de brots entre un 53 i 48 per cent en cada cas, mentre que el risc de progressió de la discapacitat es va reduir entre un 38 i 34 per cent.

“BG-12 podria ser una opció terapèutica valuosa per als pacients d’esclerosi múltiple perquè combina una eficàcia sòlida, un perfil favorable de seguretat i la seva administració és oral”, segons ha destacat doctor Ralf Gold, catedràtic de Neurologia de la Universitat St. Josef-Hospital/Ruhr de Bochum (Alemanya).

A més, a l’inici de l’estudi, al cap de 24 setmanes, d’un i de dos anys, es van realitzar escáneres a través de ressonància magnètica, per determinar el nombre de lesions hiperintensas, lesions realzantes de gadolini i lesions hipointensas. Als dos anys, els resultats demostren que els pacients tractats amb aquest fàrmac van experimentar reduccions significatives en el nombre de lesions cerebrals enfront dels pacients de placebo.

RESULTATS AMB ‘TYSABRI’

D’altra banda, Biogen Idec i Elan Corporation han presentat noves dades de l’ús de natalizumab, comercialitzat com ‘Tysabri’, que revelen una reducció en la taxa anualizada de brots, especialment els tractats a l’inici de la seva malaltia, a més d’un avantatge a llarg termini per als pacients que havien aconseguit l’absència d’activitat de la malaltia, precoçment, en el curs del tractament.

A més, les dades d’un estudi aparti indiquen que els pacients tractats amb aquest fàrmac van experimentar una millora de la qualitat de vida relacionada amb la incontinència.

D’igual manera, en aquest congrés s’han presentat dades addicionals que recolzen els esforços d’ambdues farmacèutiques en l’estratificació del risc de sofrir leucoencefalopatía multifocal progressiva (LMP) en pacients tractats amb ‘Tysabri’.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/3467819/10/11/Empresas-Un-farmaco-con-dimetilfumarato-de-Biogen-permite-reducir-las-recaidas-de-pacientes-con-esclerosis-multiple.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductorAsí se desprende de los datos presentados en el V Congreso de los comités Europeo y Americano para el Tratamiento y la Investigación de la Esclerosis Múltiple (ECTRIMS y ACTRIMS respectivamente, según sus siglas en inglés), que se están celebrando estos días en Ámsterdam.

Este tratamiento, conocido como BG-12, está ya en última fase de desarrollo clínico y las investigaciones sugieren que tiene el potencial de reducir la actividad y el impacto de las células inflamatorias en el sistema nervioso central e inducir respuestas directas neuroprotectoras en dichas células.

De este modo, se consigue mejorar la capacidad de las células del sistema nervioso central para mitigar el esfuerzo tóxico inflamatorio y oxidante, tan importante en la fisiopatología de la esclerosis múltiple.

En el estudio han participado 1.237 pacientes de 18 a 55 años, y se ha probado el tratamiento con 240 miligramos de BG-12, administrados dos o tres veces al día.

En comparación con el placebo, se redujo el riesgo de recaídas en un 49 por ciento en el grupo de dos dosis diarias y un 50 por ciento en el grupo que tomó tres dosis.

Además, se redujo la tasa anualizada de brotes entre un 53 y 48 por ciento en cada caso, mientras que el riesgo de progresión de la discapacidad se redujo entre un 38 y 34 por ciento.

“BG-12 podría ser una opción terapéutica valiosa para los pacientes de esclerosis múltiple porque combina una eficacia sólida, un perfil favorable de seguridad y su administración es oral”, según ha destacado doctor Ralf Gold, catedrático de Neurología de la Universidad St. Josef-Hospital/Ruhr de Bochum (Alemania).

Además, al inicio del estudio, al cabo de 24 semanas, de uno y de dos años, se realizaron escáneres a través de resonancia magnética, para determinar el número de lesiones hiperintensas, lesiones realzantes de gadolinio y lesiones hipointensas. A los dos años, los resultados demuestran que los pacientes tratados con este fármaco experimentaron reducciones significativas en el número de lesiones cerebrales frente a los pacientes de placebo.

RESULTADOS CON ‘TYSABRI’

Por otro lado, Biogen Idec y Elan Corporation han presentado nuevos datos del uso de natalizumab, comercializado como ‘Tysabri’, que revelan una reducción en la tasa anualizada de brotes, especialmente los tratados al inicio de su enfermedad, además de una ventaja a largo plazo para los pacientes que habían alcanzado la ausencia de actividad de la enfermedad, precozmente, en el curso del tratamiento.

Además, los datos de un estudio aparte indican que los pacientes tratados con este fármaco experimentaron una mejora de la calidad de vida relacionada con la incontinencia.

De igual modo, en este congreso se han presentado datos adicionales que apoyan los esfuerzos de ambas farmacéuticas en la estratificación del riesgo de sufrir leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) en pacientes tratados con ‘Tysabri’.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/3467819/10/11/Empresas-Un-farmaco-con-dimetilfumarato-de-Biogen-permite-reducir-las-recaidas-de-pacientes-con-esclerosis-multiple.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content