MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Un fàrmac dirigit a lluitar contra el càncer podria servir com a tractament en malalts d’esclerosi múltiple, tal com ha evidenciat una investigació realitzada per l’Institut Karolinska de Suècia i publicada per la revista ‘PLoS ONE’.  MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Un fármaco dirigido a luchar contra el cáncer podría servir como tratamiento en enfermos de esclerosis múltiple, tal y como ha evidenciado una investigación realizada por el Instituto Karolinska de Suecia y publicada por la revista ‘PLoS ONE’.

En concret, aquest treball ha demostrat en rates que aquest fàrmac pot “alleujar i frenar” la progressió d’aquesta malaltia autoimmune. Per això, albiren que en el futur es podrien trobar “millors formes de tractament” per a aquests malalts.

L’esclerosi múltiple és una malaltia en la qual el sistema immunològic “ataca la medul · la espinal i el cervell, danyant els teixits nerviosos i causant problemes de visió, paràlisi i altres discapacitats neurològiques”, sostenen des d’aquest centre d’investigació suec.

ELS TRACTAMENTS PROVOQUEN EFECTES SECUNDARIS GREUS

En l’actualitat, la malaltia afecta 17.000 persones a Suècia, de les quals “la majoria és diagnosticat a una edat compresa” entre els 20 i els 40 anys “, expliquen. Per a ells no hi ha cura, i els tractaments existents que són capaços de millorar els símptomes “poden tenir efectes secundaris greus”, lamenten.

A causa d’això, hi ha una necessitat “especialment urgent” de trobar nous fàrmacs “eficaços, amb menys efectes adversos per als pacients en fase de recaiguda de la malaltia”, clama la professora assistent del Departament de Química Mèdica i Biofísica de l’Institut Karolinska, la doctora Ingrid Nilsson.

Les causes de l’aparició de la patologia es troben en què les cèl · lules blanques de la sang ataquen el sistema nerviós central, que “normalment” està protegida per la barrera formada per la sang i el cervell, indica. No obstant això, en els pacients “la inflamació es torna més permeable per les cèl · lules immunes per passar a través”.

Per això, en aquesta recerca s’ha examinat la possibilitat d’influir en els símptomes neurològics “mitjançant el segellat d’aquesta barrera”, explica Nilsson. Per aconseguir-ho, s’ha estimulat en rates la defensa immune amb una proteïna endògena del teixit nerviós que desencadena una reacció autoimmune.

EL ‘MEDICAMENT ‘Glivec’ (NOVARTIS) MILLORA DELS SÍMPTOMES NEUROLÒGICS

Després d’això, s’ha tractat als rosegadors amb imatinib, comercialitzat per Novartis com ‘Glivec’, el que ha permès “disminuir el progrés de la malaltia i millorar els símptomes neurològics”, assegura. Això ha estat possible “mitjançant la prevenció de l’afluència dels glòbuls blancs de la sang en el teixit nerviós”, confirma.

A més, també s’ha vist suprimida la reacció autoimmune “i s’ha reduït el nombre de cèl · lules blanques de la sang amb fuites a través de la barrera de la sang i el cervell”, afegeix Nilsson. Tot això ha estat constatat gràcies al finançament exercida per, entre altres, la Fundació Sueca del Cervell o l’Associació Sueca de Persones amb Discapacitats Neurològiques.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://es.noticias.yahoo.com/f%C3%A1rmaco-dirigido-luchar-c%C3%A1ncer-servir-tratamiento-enfermos-esclerosis-164702543.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

En concreto, este trabajo ha demostrado en ratas que este fármaco puede “aliviar y frenar” la progresión de esta enfermedad autoinmune. Por ello, vislumbran que en el futuro se podrían hallar “mejores formas de tratamiento” para estos enfermos.

La esclerosis múltiple es una enfermedad en la cual el sistema inmunológico “ataca la médula espinal y el cerebro, dañando los tejidos nerviosos y causando problemas de visión, parálisis y otras discapacidades neurológicas”, sostienen desde este centro de investigación sueco.

LOS TRATAMIENTOS PROVOCAN EFECTOS SECUNDARIOS GRAVES

En la actualidad, la enfermedad afecta a 17.000 personas en Suecia, de las cuales “la mayoría es diagnosticado a una edad comprendida “entre los 20 y los 40 años”, explican. Para ellos no existe cura, y los tratamientos existentes que son capaces de mejorar los síntomas “pueden tener efectos secundarios graves”, lamentan.

Debido a ello, existe una necesidad “especialmente urgente” de encontrar nuevos fármacos “eficaces, con menos efectos adversos para los pacientes en fase de recaída de la enfermedad”, clama la profesora asistente del Departamento de Química Médica y Biofísica del Instituto Karolinska, la doctora Ingrid Nilsson.

Las causas de la aparición de la patología se encuentran en que las células blancas de la sangre atacan el sistema nervioso central, que “normalmente” está protegida por la barrera formada por la sangre y el cerebro, indica. Sin embargo, en los pacientes “la inflamación se vuelve más permeable para las células inmunes para pasar a través”.

Por ello, en esta investigación se ha examinado la posibilidad de influir en los síntomas neurológicos “mediante el sellado de esta barrera”, explica Nilsson. Para lograrlo, se ha estimulado en ratas la defensa inmune con una proteína endógena del tejido nervioso que desencadena una reacción autoinmune.

EL MEDICAMENTO ‘GLIVEC’ (NOVARTIS) MEJORA LOS SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS

Tras ello, se ha tratado a los roedores con imatinib, comercializado por Novartis como ‘Glivec’, lo que ha permitido “disminuir el progreso de la enfermedad y mejorar los síntomas neurológicos”, asegura. Ello ha sido posible “mediante la prevención de la afluencia de los glóbulos blancos de la sangre en el tejido nervioso”, confirma.

Además, también se ha visto suprimida la reacción autoinmune “y se ha reducido el número de células blancas de la sangre con fugas a través de la barrera de la sangre y el cerebro”, añade Nilsson. Todo ello ha sido constatado gracias a la financiación ejercida por, entre otras, la Fundación Sueca del Cerebro o la Asociación Sueca de Personas con Discapacidades Neurológicas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://es.noticias.yahoo.com/f%C3%A1rmaco-dirigido-luchar-c%C3%A1ncer-servir-tratamiento-enfermos-esclerosis-164702543.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content