Un estudi que es publica avui en The American Journal of Pathology mostra que FTY720, un fàrmac oral que ha mostrat resultats esperançadors en assajos enfront de l’esclerosi múltiple, millora significativament la recuperació locomotriz en ratolins amb lesions de la medul·la espinal.   Un estudio que se publica hoy en The American Journal of Pathology muestra que FTY720, un fármaco oral que ha mostrado resultados esperanzadores en ensayos frente a la esclerosis múltiple, mejora significativamente la recuperación locomotriz en ratones con lesiones de la médula espinal.

Oichi Sakata, de la Universitat de Jichi (Japó), i els seus col·laboradors van observar en investigacions prèvies que la concentració del mediador lisofosfolípido denominat esfingosina 1-fosfat (S1P) es troba elevada en les lesions per contusió, induint la migració de les cèl·lules mare/progenitores neurales cap al lloc de la lesió.

Partint d’aquest coneixement, van plantejar la hipòtesi que els receptors de S1P puguin constituir dianes terapèutiques enfront de diversos trastorns del sistema nerviós central.

FTY720 actua com a modulador del receptor S1P i fins ara es pensava que la seva eficàcia com a teràpia dels trastorns del sistema nerviós central es devia a la seva acció inmunomoduladora.

Funció motora

Quan els investigadors van administrar el fàrmac a ratolins poc després d’una lesió per contusió de la medul·la espinal, van observar una notable recuperació de la funció motora. A més, van descobrir que els efectes terapèutics de FTY720 no només es devien a mecanismes inmunomodulatorios, sinó que també induïa linfopenia i reduïa la infiltració de cèl·lules T en la medul·la espinal. En canvi, no afectava a la infiltració primerenca de neutròfils ni a l’activació de citocines.

 (The American Journal of Pathology. DOI: 10. 1016/j.ajapath.2011.12. 012).

 

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 

 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/farmaco-experimental-revela-posible-terapia-lesiones-medulares

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Oichi Sakata, de la Universidad de Jichi (Japón), y sus colaboradores observaron en investigaciones previas que la concentración del mediador lisofosfolípido denominado esfingosina 1-fosfato (S1P) se encuentra elevada en las lesiones por contusión, induciendo la migración de las células madre/progenitoras neurales hacia el lugar de la lesión. Partiendo de este conocimiento, plantearon la hipótesis de que los receptores de S1P puedan constituir dianas terapéuticas frente a diversos trastornos del sistema nervioso central.

FTY720 actúa como modulador del receptor S1P y hasta ahora se pensaba que su eficacia como terapia de los trastornos del sistema nervioso central se debía a su acción inmunomoduladora.

Función motora
Cuando los investigadores administraron el fármaco a ratones poco después de una lesión por contusión de la médula espinal, observaron una notable recuperación de la función motora. Además, descubrieron que los efectos terapéuticos de FTY720 no sólo se debían a mecanismos inmunomodulatorios, sino que también inducía linfopenia y reducía la infiltración de células T en la médula espinal. En cambio, no afectaba a la infiltración temprana de neutrófilos ni a la activación de citocinas.

(The American Journal of Pathology. DOI: 10. 1016/j.ajapath.2011.12. 012).

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/actualidad/farmaco-experimental-revela-posible-terapia-lesiones-medulares

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content