L’Associació Granadina d’Esclerosi Múltiple i la UGC d’Armilla s’han adherit al programa que pretén reunir almenys 100 persones a la caminada saludableLa Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple y la UGC de Armilla se han adherido al programa que pretende reunir al menos 100 personas en la caminata saludable

L’Associació Granadina d’Esclerosi Múltiple (AGDEM) i la UGC d’Armilla s’han adherit al programa per 1 Milió de Passos. La particularitat d’aquesta iniciativa és que les dues institucions, amb el suport de la Unitat de Promoció del Districte Sanitari Granada i amb la Delegació Territorial de Salut de Granada, han generat d’aquest programa de promoció de l’activitat física un repte.

El dia 21 de Maig a les 10:00 es realitzarà una sortida per la qual s’ha realitzat una convocatòria en xarxes socials amb la finalitat d’ajuntar almenys 100 persones inscrites a la caminada saludable amb l’objectiu d’aconseguir el milió de passos en un dia. Per a això podran participar qualsevol persona que ho desitgi, sigui o no de Granada, estigui o no a Espanya. La caminada partirà dels Escolapis i arribarà a recórrer una distància de deu quilòmetres (Escolapis, Passeig dels Basilios, Pont Verd i Passeig Font de la Bicha i tornada als Escolapis pel mateix recorregut) amb l’objectiu d’intentar reunir 10.000 passos per participant. Aquesta iniciativa podrà ser realitzada per persones d’altres províncies i països, que hauran de recórrer una distància mínima de cinc quilòmetres i aportar el nombre de passos i fotografia.

El projecte desenvolupat pel tècnic de promoció de la salut del Districte Sanitari Granada Metropolità i psicòleg de AGDEM, Alberto J. Ruiz Maresca i coordinat per l’Associació ha estat difós en Xarxes Socials i fins ara compta amb 150 persones inscrites de les quals 126 pertanyen a Granada.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és aconseguir un milió de passos en un sol dia per fer visible a les persones que pateixen esclerosi múltiple, una malaltia neurodegenerativa que és la segona causa de discapacitat entre adults i joves i que tants mites erronis té associats. A més, es pretén aprofitar aquesta campanya saludable de conscienciació i sensibilització de cara el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple, el 25 de maig del 2016.

En AGDEM amb seu a Armilla, s’ofereixen serveis d’informació, assessorament, atenció social, transport adaptat i rehabilitació física, terapèutica ocupacional, logopèdica i psicològica per a les persones amb Esclerosi Múltiple i els seus familiars.

La Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple (AGDEM) y la UGC de Armilla se han adherido al programa por 1 Millón de Pasos. La particularidad de esta iniciativa es que ambas instituciones, con el apoyo de la Unidad de Promoción del Distrito Sanitario Granada y con la Delegación Territorial de Salud de Granada, han generado de este programa de promoción de la actividad física un reto.

El día 21 de Mayo a las 10:00 se realizará una salida para la que se ha realizado una convocatoria en redes sociales con la finalidad de juntar al menos 100 personas inscritas en la caminata saludable con el objetivo de lograr el millón de pasos en un día. Para ello podrán participar cualquier persona que lo desee, sea o no de Granada, esté o no en España. La caminata partirá de los Escolapios y llegará a recorrer una distancia de diez kilómetros (Escolapios, Paseo de los Basilios, Puente Verde y Paseo Fuente de la Bicha y vuelta a los Escolapios por el mismo recorrido) con el objetivo de intentar reunir 10.000 pasos por participante. Esta iniciativa podrá ser realizada por personas de otras provincias y países, que deberán recorrer una distancia mínima de cinco kilómetros y aportar el número de pasos y fotografía.

El proyecto desarrollado por el técnico de promoción de la salud del Distrito Sanitario Granada Metropolitano y psicólogo de AGDEM, Alberto J. Ruiz Maresca y coordinado por la Asociación ha sido difundido en Redes Sociales y hasta ahora cuenta con 150 personas inscritas de las cuales 126 pertenecen a Granada.

El objetivo de esta iniciativa es lograr un millón de pasos en un solo día para hacer visible a las personas que sufren esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa que es la segunda causa de discapacidad entre adultos y jóvenes y que tantos mitos erróneos tiene asociados. Además, se pretende aprovechar esta campaña saludable de concienciación y sensibilización de cara el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el 25 de mayo de 2016.

En AGDEM con sede en Armilla, se ofrecen servicios de información, asesoramiento, atención social, transporte adaptado y  rehabilitación física, terapéutica ocupacional, logopédica y psicológica para las personas con Esclerosis Múltiple y sus familiares.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.granadadigital.es/un-millon-de-pasos-por-la-esclerosis-multiple/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.granadadigital.es/un-millon-de-pasos-por-la-esclerosis-multiple/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content