L’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (Abdem) va atendre en 2015-274 persones al centre de dia i rehabilitació, moltes de les quals van acudir per demanar informació i orientació puntual, a més, 142 persones van usar el centre de dia, utilitzant els serveis de neurorehabilitació integral o de promoció de l’autonomia personal.La Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (Abdem) atendió en 2015 a 274 personas en el centro de día y rehabilitación, muchas de las cuales acudieron para pedir información y orientación puntual, además, 142 personas usaron el centro de día, utilizando los servicios de neurorrehabilitación integral o de promoción de la autonomía personal.

Des del Govern ha proporcionat aquestes dades amb motiu de la signatura del conveni entre el director general del Servei de Salut (Ib-Salut), Juli Fuster, i el president de Abdem, Andreu Anglada, per millorar la qualitat de vida dels pacients i la dels seus familiars oferint-los la prestació de rehabilitació a càrrec de Abdem i el trasllat amb els mitjans de transport sanitari de l’Ib-Salut.
Aquest conveni, que té un pressupost màxim de 50.000 euros i estarà vigent fins al 31 desembre 2016 -encara que es poden pactar pròrrogues anuals-, permetrà que els associats de Abdem disposin d’un espai adequat a les seves necessitats per rebre sessions de rehabilitació i que aquestes siguin personalitzades i adequades a cada cas.

Per la seva banda, l’Ib-Salut oferirà als associats de Abdem transport sanitari no urgent des de casa als centres de dia i rehabilitació. Segons les dades proporcionades per ABDEM, es preveu que el 2016 el nombre de trasllats sigui de gairebé 4.400.

Abdem és una entitat sense ànim de lucre, d’àmbit autonòmic, constituïda el 1994 i integrada per 425 socis, 286 dels quals són pacients d’esclerosi múltiple i la resta, familiars, amics i persones interessades a col·laborar.

La missió d’ABDEM és millorar la seva qualitat de vida oferint-los suport psicosocial, serveis de neurorehabilitació integral i tota mena d’actuacions que serveixin per augmentar i millorar els recursos sociosanitaris i sensibilitzar la comunitat.

Desde el Govern ha proporcionado estos datos con motivo de la firma del convenio entre el director general del Servei de Salut (Ib-Salut), Juli Fuster, y el presidente de Abdem, Andreu Anglada, para mejorar la calidad de vida de los pacientes y la de sus familiares ofreciéndoles la prestación de rehabilitación a cargo de Abdem y el traslado con los medios de transporte sanitario del Ib-Salut.
Este convenio, que tiene un presupuesto máximo de 50.000 euros y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2016 -aunque se pueden pactar prórrogas anuales-, permitirá que los asociados de Abdem dispongan de un espacio adecuado a sus necesidades para recibir sesiones de rehabilitación y que estas sean personalizadas y adecuadas a cada caso.

Por su parte, el Ib-Salut ofrecerá a los asociados de Abdem transporte sanitario no urgente desde su casa a los centros de día y rehabilitación. Según los datos proporcionados por ABDEM, se prevé que en 2016 el número de traslados sea de casi 4.400.

Abdem es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito autonómico, constituida en 1994 e integrada por 425 socios, 286 de los cuales son pacientes de esclerosis múltiple y el resto, familiares, amigos y personas interesadas en colaborar.

La misión de ABDEM es mejorar su calidad de vida ofreciéndoles apoyo psicosocial, servicios de neurorrehabilitación integral y todo tipo de actuaciones que sirvan para aumentar y mejorar los recursos sociosanitarios y sensibilizar a la comunidad.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7694022/07/16/Un-total-de-142-personas-usaron-el-centro-de-dia-de-la-Associacio-Balear-dEsclerosi-Multiple-de-Baleares.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/7694022/07/16/Un-total-de-142-personas-usaron-el-centro-de-dia-de-la-Associacio-Balear-dEsclerosi-Multiple-de-Baleares.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content