El sistema immunitari és essencial per a la vida i defensa el cos dels agents invasors. Els símptomes de l’EM són el resultat de cèl·lules immunitàries alterades que ataquen el cervell o l’espina dorsal. Per tant, la majoria dels fàrmacs per a l’EM modifiquen o eliminen el sistema immunitari destructiu.
Una opció més agressiva per a les persones que no responen als tractaments disponibles consisteix aeliminar completament el sistema immunitari per després “reactivar-“ .

Els investigadors han utilitzat prèviament fàrmacs potents per eliminar totes les cèl·lules immunitàries amb diferents resultats. Com que no és possible viure sense sistema immunitari, s’hauria restaurar un sistema immunitari normal després del tractament. Això es pot aconseguir reinyectando les cèl·lules que produeixen les cèl·lules immunitàries (com cèl·lules mares de moll d’os).

Els investigadors canadencs han publicat resultats de seguiment a llarg termini d’un grup de 24 persones amb EM remitent-recidivant agressiva que van rebre tractament amb Tractament autòleg de cèl·lules mare hematopoètiques (AHSCT) per restaurar-el sistema immunitari. Els individus d’aquest estudi van patir EM altament inflamatòria amb freqüents recidives que no van respondre a les teràpies disponibles de modificació de la malaltia.

El procediment utilitzat en aquest estudi implicava la completa destrucció del sistema immunitari(coneguda com inmunoablación), amb una quimioteràpia intensiva en OR o ciclofosfamida. A continuació es va procedir a la reinfusió de les cèl·lules mare del propi sistema immunitari del pacient (cèl·lules mare hematopoètiques) que es van extreure abans de la quimioteràpia.

La mesura de resultats essencial va ser el estat sense activitat de la malaltia d’EM (l’absència de recidives, lesions cerebrals o evolució de la discapacitat) durant 3 anys. També es va realitzar un seguiment als participants durant un període més llarg d’entre uns 4 a 13 anys després del tractament.El procediment va resultar en la completa eliminació de recidives i cap nova lesió cerebral durant tot el període de seguiment per als 23 participants supervivents.

Un participant va morir a causa de complicacions degudes a una insuficiència hepàtica com a resultat del procediment AHSCT. Un altre participant va requerir cures intensives com a resultat de la toxicitat relacionada amb la quimioteràpia, però es va recuperar finalment. A més, alguns participants també van patir infeccions virals després del trasplantament i es van recuperar posteriorment.

Tot i que els resultats són prometedors, segueix quedant molt per fer abans que aquest enfocament es pugui utilitzar fora dels assajos d’investigació clínica. Per exemple, aquest assaig era de fase dos, el que significa que es necessiten més estudis amb controls experimentals per a garantir la seguretat i efectivitat d’aquest tractament, i detectar quins subgrups de pacients es podrien beneficiar més.

Font: https://www.msif.org/news/2016/06/30/stem-cell-treatment-halts-ms-progression/?lang=es

Més informació:  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30169-6/abstract

 

La investigació en Esclerosi Múltiple progressiva avança avui més ràpid que mai gràcies al suport de totes les persones que han contribuït a través del  Projecte M1 i altres iniciatives de recaptació de fons internacionals.  Tu avui també pots contribuir directament a finançar els millors projectes internacionals de recerca … UNEIX-TE !

>> VULL DONAR SUPORT A LA RECERCA! <<

El sistema inmunitario es esencial para la vida y defiende el cuerpo de los agentes invasores. Los síntomas de la EM son el resultado de células inmunitarias alteradas que atacan el cerebro o la espina dorsal. Por consiguiente, la mayoría de los fármacos para la EM modifican o eliminan el sistema inmunitario destructi
Una opción más agresiva para las personas que no responden a los tratamientos disponibles consiste en eliminar completamente el sistema inmunitario para después “reactivarlo”.

Los investigadores han utilizado previamente fármacos potentes para eliminar todas las células inmunitarias con diferentes resultados. Como no es posible vivir sin sistema inmunitario, se debería restaurar un sistema inmunitario normal después del tratamiento. Esto se puede conseguirreinyectando las células que producen las células inmunitarias (como células madres de médula ósea).

Los investigadores canadienses han publicado resultados de seguimiento a largo plazo de un grupo de 24 personas con EM remitente-recidivante agresiva que recibieron tratamiento con Tratamiento autólogo de células madre hematopoyéticas (AHSCT) para restaurarles el sistema inmunitario. Los individuos de este estudio padecieron EM altamente inflamatoria con frecuentes recidivas que no respondieron a las terapias disponibles de modificación de la enfermedad.

El procedimiento utilizado en este estudio implicaba la completa destrucción del sistema inmunitario(conocida como inmunoablación), con una quimioterapia intensiva con busulfán o ciclofosfamida. A continuación se procedió a la reinfusión de las células madre del propio sistema inmunitario del paciente (células madre hematopoyéticas) que se extrajeron antes de la quimioterapia.

La medida de resultados esencial fue el estado sin actividad de la enfermedad de EM (la ausencia de recidivas, lesiones cerebrales o evolución de la discapacidad) durante 3 años. También se realizó un seguimiento a los participantes durante un periodo más largo de entre unos 4 a 13 años después del tratamiento. El procedimiento resultó en la completa eliminación de recidivas y ninguna nueva lesión cerebral durante todo el periodo de seguimiento para los 23 participantes supervivientes.

Un participante falleció a causa de complicaciones debidas a una insuficiencia hepática como resultado del procedimiento AHSCT. Otro participante requirió cuidados intensivos como resultado de la toxicidad relacionada con la quimioterapia, pero se recuperó finalmente. Además, algunos participantes también padecieron infecciones virales tras el trasplante y se recuperaron posteriormente.

Aunque los resultados son prometedores, sigue quedando mucho por hacer antes de que este enfoque se pueda utilizar fuera de los ensayos de investigación clínica. Por ejemplo, este ensayo era de fase dos, lo que significa que se necesitan más estudios con controles experimentales para garantizar la seguridad y efectividad de este tratamiento, y detectar qué subgrupos de pacientes se podrían beneficiar má

Fuentehttps://www.msif.org/news/2016/06/30/stem-cell-treatment-halts-ms-progression/?lang=es

Más informaciónhttp://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30169-6/abstract

 

La investigación en Esclerosis Múltiple progresiva avanza hoy más rápido que nunca gracias al apoyo de todas las personas que han contribuido a través del Proyecto M1 y otras iniciativas de recaudación de fondos internacionales. Tú hoy también puedes contribuir directamente a financiar los mejores proyectos internacionales de investigación… ¡ÚNETE!

>> ¡QUIERO APOYAR LA INVESTIGACIÓN! <<

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.esclerosismultiple.com/un-tratamiento-de-celulas-madre-para-detener-la-progresion-de-la-em/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.esclerosismultiple.com/un-tratamiento-de-celulas-madre-para-detener-la-progresion-de-la-em/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content