Un estudi canadenc publicat a la revista Neuron revela que una mutació en un gen incrementa un 70% el risc de desenvolupar esclerosi múltiple

Un estudio canadiense publicado en la revista Neuron revela que una mutación en un gen incrementa un 70% el riesgo de desarrollar Esclerosis Múltiple

Una mutació en el gen NR1H3 s’incrementa un 70% el risc de desenvolupar Esclerosi Múltiple , segons descriu avui a la revista Neuron un equip de la Universitat de Columbia Britànica a Vancouver (Canadà).
” Hem trobat la primera mutació que podem dir que causa la malaltia”, respon l’investigador català Carles Vilariño-Güell , coordinador de l’estudi.

Fins ara s’havien identificat un  mig centenar de variants associades amb la malaltia mitjançant estudis d’associació del genoma, però aquestes només augmentaven el risc d’emmalaltir entre el0,11% i el 0,3% . Aquest nou treball  incrementa la predisposició fins a un 70% , fet que suposa un increment del 700% respecte a les anteriors.

L’estudi

Els autors del treball han descrit l’alteració genètica en  set pacients  amb Esclerosi Múltiple i antecedents familiars (de primer i / o segon grau), en els quals la malaltia va aparèixer als 34 anys i de forma progressiva , que és la forma d’EM menys freqüent afectant al voltant del 15% del total.

” Almenys en aquestes famílies la malaltia és monogènica al deure només a aquesta mutació “, afirma sobre la seva troballa Vilariño-Güell.

Informació valuosa

Tot i poc freqüent, la mutació pot aportar informació “molt valuosa” per estudiar la malaltia i nous tractaments, valora Pablo Villoslada , responsable del grup de patogenètica i noves teràpies en Esclerosi Múltiple de l’IDIBAPS, que no ha participat en l’estudi.

En aquest sentit la malaltia d’Alzheimer és un  cas paradigmàtic , coincideixen Villoslada i Vilariño-Güell. En aquesta demència les formes hereditàries i menys comuns han contribuït a conèixer els processos biològics que guien el desenvolupament d’una malaltia, que també presenta altres manifestacions més freqüents i massives.

La diana: NR1H3

L’equip de científics ha revisat el material genètic de 2.000 famílies d’una base de dades canadenc per a l’estudi de la susceptibilitat genètica a l’Esclerosi Múltiple.

La mutació descrita en el gen NR1H3 es troba en el punt d’interacció de dues proteïnes que no poden ajuntar-se i activar la transcripció d’ADN. Això els impedeix dur a terme la seva funció que està a la ruta de la vitamina D -clau perquè el sistema immune funcioni bé-.

Aquest error tenen conseqüències en el sistema nerviós, que està lleugerament mal regulat. A més NR1H3 activa gens que detenen la resposta inflamatòria després que un dany -una infecció, per exemple- s’hagi arreglat, però amb l’alteració és incapaç. Això fa que la inflamació continuï i atac altres zones que no hauria de trepitjar.

Els investigadors han reproduït la malaltia en ratolins, als quals els han introduït la mutació inhibint el gen que conté l’alteració en humans. Els rosegadors han tingut problemes neurològics i una reducció de la producció de mielina, que contribueix a la transmissió d’impulsos nerviosos. Aquesta troballa podria suposar una nova via per desenvolupar tractaments en el futur .

Bona notícia sí, però amb cautela

Per la seva banda, el Dr. Xavier Montalban , director del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (CEEM) i cap del Servei de Neurologia-Neuroimmunologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha assenyalat que es tracta d’un estudi fet en unes famílies determinades amb alta prevalença d’Esclerosi Múltiple progressiva (el tipus d’EM menys freqüent) i que, per primera vegada, ha relacionat directament una alteració genètica específica amb la malaltia, en aquestes famílies en concret.

Montalban va destacar que l’estudi, que aprofita els recursos que la tecnologia proporciona actualment a la investigació, de moment no té una aplicació directa ni generalitzada en tots els casos d’EM, però que és important perquè pot obrir les portes a la descoberta de noves vies terapèutiques i nous gens implicats en determinats grups de persones afectades per la malaltia. Hi haurà, doncs, que aprofundir en la investigació d’aquest gen en més famílies, així com continuar investigant la càrrega genètica i la incidència dels factors ambientals en Esclerosi Múltiple.

 

Fonts :

Una mutación en el gen NR1H3 incrementa un 70% el riesgo de desarrollar Esclerosis Múltiple, según describe hoy en la revista Neuron un equipo de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver (Canadá).
Hemos encontrado la primera mutación que podemos decir que causa la enfermedad”, responde el investigador catalán Carles Vilariño-Güell, coordinador del estudio.

Hasta ahora se habían identificado un medio centenar de variantes asociadas con la enfermedad mediante estudios de asociación del genoma, pero éstas solo aumentaban el riesgo de enfermar entre el 0,11% y el 0,3%. Este nuevo trabajo incrementa la predisposición hasta un 70%, lo que supone un incremento del 700% respecto a las anteriores.

El estudio

Los autores del trabajo han descrito la alteración genética en siete pacientes con Esclerosis Múltiple y antecedentes familiares (de primer y/o segundo grado), en los que la enfermedad apareció a los 34 años y de forma progresiva, que es la forma de EM menos frecuente afectando alrededor del 15% del total.

Al menos en estas familias la enfermedad es monogénica al deberse solo a esta mutación”, afirma sobre su hallazgo Vilariño-Güell.

Información valiosa

A pesar de poco frecuente, la mutación puede aportar información “muy valiosa” para estudiar la enfermedad y nuevos tratamientos, valora Pablo Villoslada, responsable del grupo de patogenética y nuevas terapias en Esclerosis Múltiple del IDIBAPS, que no ha participado en el estudio.

En este sentido la enfermedad de alzhéimer es un caso paradigmático, coinciden Villoslada y Vilariño-Güell. En esta demencia las formas hereditarias y menos comunes han contribuido a conocer los procesos biológicos que guían el desarrollo de una enfermedad, que también presenta otras manifestaciones más frecuentes y masivas.

La diana: NR1H3

El equipo de científicos ha revisado el material genético de 2.000 familias de una base de datos canadiense para el estudio de la susceptibilidad genética a la Esclerosis Múltiple.

La mutación descrita en el gen NR1H3 se encuentra en el punto de interacción de dos proteínas que no pueden juntarse y activar la transcripción de ADN. Esto les impide llevar a cabo su función que está en la ruta de la vitamina D –clave para que el sistema inmune funcione bien–.

Este error tienen consecuencias en el sistema nervioso, que está ligeramente mal regulado. Además NR1H3 activa genes que detienen la respuesta inflamatoria después que un daño –una infección, por ejemplo– se haya arreglado, pero con la alteración es incapaz. Esto hace que la inflamación continúe y ataque otras zonas que no debería pisar.

Los investigadores han reproducido la enfermedad en ratones, a los que les han introducido la mutación inhibiendo el gen que contiene la alteración en humanos. Los roedores han tenido problemas neurológicos y una reducción de la producción de mielina, que contribuye a la trasmisión de impulsos nerviosos. Este hallazgo podría suponer una nueva vía para desarrollar tratamientos en el futuro.

Buena noticia sí, pero con cautela

Por su parte, el Dr. Xavier Montalban, director del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (CEEM) y jefe del Servicio de Neurología-Neuroinmunología del Hospital Universitario Vall d’Hebron, ha señalado que se trata de un estudio realizado en unas familias determinadas con alta prevalencia deEsclerosis Múltiple progresiva (el tipo de EM menos frecuente) y que, por primera vez, ha relacionado directamente una alteración genética específica con la enfermedad, en estas familias en concreto.

Montalban ha destacado que el estudio, que aprovecha los recursos que la tecnología proporciona actualmente a la investigación, de momento no tiene una aplicación directa ni generalizada en todos los casos de EM, pero que es importante porque puede abrir las puertas al descubrimiento de nuevas vías terapéuticas y nuevos genes implicados en determinados grupos de personas afectadas por la enfermedad. Habrá, pues, que profundizar en la investigación de este gen en más familias, así como continuar investigando la carga genética y la incidencia de los factores ambientales en Esclerosis Múltiple.

 

Fuentes:

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE
http://www.esclerosismultiple.com/una-causa-genetica-para-la-esclerosis-multiple/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.esclerosismultiple.com/una-causa-genetica-para-la-esclerosis-multiple/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content