Científics de l’Institut d’Investigació Scripps (TSRI) als EUA han definit l’estructura molecular d’un enzim que inteactúa amb algunes proteïnes implicades en les vies que influeixen en les malalties neurodegeneratives i la resistència a la insulina. L’enzim en qüestió, juga un paper crucial en la supervivència neuronal, que és un dels objectius més perseguits pels fàrmacs que s’utilitzen per tractar malalties cerebrals com el Parkinson, l’Alzheimer o l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).  Científicos del Instituto de Investigación Scripps (TSRI) en EEUU han definido la estructura molecular de una enzima que inteactúa con algunas proteínas implicadas en las vías que influyen en las enfermedades neurodegenerativas y la resistencia a la insulina. La enzima en cuestión, juega un papel crucial en la supervivencia neuronal, que es uno de los objetivos más perseguidos por los fármacos que se utilizan para tratar enfermedades cerebrales como el Parkinson, el Alzheimer o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El nou estudi dilucida l’estructura d’una classe d’enzims trucades cinases terminals c-jun-N (JNK) quan s’uneixen amb els tres pèptids de les diferents famílies de proteïnes. Les JNK contribueixen a l’estrès induït per apoptosi, i alguns estudis en animals han demostrat que la inhibició d’aquestes protegeix contra la neurodegeneració.

“Els nostres resultats tenen àmplies repercussions per a la recerca de fàrmacs”, comenten Philip LoGrasso i Kendall Nettles, professors associats del TSRI i autors de l’estudi. “El coneixement de l’estructura de les JNK connectades amb aquestes proteïnes poden permetre fabricar un nou substrat inhibidor per aquestes enzims amb major efectivitat i amb una toxicitat esperada menor”.

Els investigadors van utilitzar una anàlisi de l’estructura de classes, fixant-se en els grups d’estructures van veure diferències subtils que no apareixien aparentment en l’anàlisi individualitzada.

LoGrasso i el seu equip van ser responsables de la creació i la resolució de les estructures cristal · lines d’aquests tres pèptids (JIP1, SAB i ATF-2) amb JNK3 utilitzant una tècnica anomenada cristal · lografia de raigs X.

“Els tres pèptids tenen importants efectes en dos mecanismes diferents d’inhibició, un, quan el pèptid causa l’activació en bucle per unir-se directament en el buit d’ATP, i l’altre amb el control al · lostèric”, comenta LoGrasso. “La senyalització de les JNK ha de ser rigorosament controlada, ja que fins i tot els petits canvis en aquesta poden alterar el desenvolupament de les cèl · lules”.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.dmedicina.com/tercera-edad/proteina-clave-implicada-en-enfermedades-neurodegenerativas

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

El nuevo estudio dilucida la estructura de una clase de enzimas llamadas cinasas terminales c-jun-N (JNK) cuando se unen con los tres péptidos de las diferentes familias de proteínas. Las JNK contribuyen al estrés inducido por apoptosis, y algunos estudios en animales han demostrado que la inhibición de éstas protege contra la neurodegeneración.

“Nuestros resultados tienen amplias repercusiones para la búsqueda de fármacos”, comentan Philip LoGrasso y Kendall Nettles, profesores asociados del TSRI y autores del estudio. “El conocimiento de la estructura de las JNK conectadas con esas proteínas pueden permitirnos fabricar un nuevo sustrato inhibidor para esas enzimas con mayor efectividad y con una toxicidad esperada menor”.

Los investigadores utilizaron un análisis de la estructura de clases, fijándose en los grupos de estructuras vieron diferencias sutiles que no aparecían aparentemente en el análisis individualizado.

LoGrasso y su equipo fueron responsables de la creación y la resolución de las estructuras cristalinas de esos tres péptidos (JIP1, SAB y ATF-2) con JNK3 utilizando una técnica denominada cristalografía de rayos X.

“Los tres péptidos tienen importantes efectos en dos mecanismos diferentes de inhibición; uno, cuando el péptido causa la activación en bucle para unirse directamente en el hueco de ATP, y el otro con el control alostérico”, comenta LoGrasso. “La señalización de las JNK debe ser rigurosamente controlada, ya que incluso los pequeños cambios en ésta pueden alterar el desarrollo de las células”.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.dmedicina.com/tercera-edad/proteina-clave-implicada-en-enfermedades-neurodegenerativas

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content