Emilia Duran, davant la casa consistorial, diu que cap edifici públic de Cedeira és accessible.Emilia Durán, ante la casa consistorial, dice que ningún edificio público de Cedeira es accesible.

La regidora, del PSOE, se situa entre el públic i els seus companys per assistir als plens d’un concello governat pel PP.

Si les barreres mentals resulten difícils de franquejar, les físiques poden convertir-se en un obstacle insalvable, una dificultat afegida per a la vida diària que genera ràbia i indignació. Emilia Durán Fernández, mestra jubilada, fa 16 anys en cadira de rodes com a conseqüència de l’esclerosi múltiple progressiva que pateix. Va concórrer a les últimes eleccions municipals en el número dos de la llista del PSOE de Cedeira i forma part de la corporació local des de fa gairebé any i mig, quan es va constituir.

La discapacitat no li impedeix treballar ni plantejar iniciatives, però sí ocupar el lloc que li correspon, al costat dels altres regidors socialistes, a la sala de plens. La configuració d’aquesta dependència-la zona reservada per als edils es troba en una tarima, envoltada per una estructura fixa-no li permet accedir al seu bancada. I l’obliga a romandre en un espai intermedi entre els representants públics i les cadires disposades per als assistents a les sessions plenàries.

«Fa uns quants mesos demanant algun tipus d’arranjament que posi a tothom en peu d’igualtat», explica José Luis Vergara, portaveu socialista. Després reiterades «promeses incomplertes i dilacions», afirma, per part de l’executiu que presideix el popular Leopoldo Rubido, els regidors del grup socialista van decidir, en l’últim ple, celebrat fa un parell de setmanes, solidaritzar-se amb Emilia i quedar-se fora de l’àrea destinada als regidors.

«Per la nostra pena-lamenta Vergara-, només ho vam fer nosaltres … per posar-nos al mateix nivell que Emilia, perquè ens semblava denigrant que hi fos sola ». «A l’edifici puc entrar perquè es va instal · lar un ascensor [durant l’anterior mandat, sent alcalde l’avui portaveu de l’oposició socialista], però tot i així és petit i vaig haver de canviar la cadira per una més estreta, aprofitant que em tocava substituir. Però en el saló de plens no hi ha manera », manifesta la regidora. L’estret espai de trànsit cap als llocs que ocupen els regidors li impossibilita l’accés.

Raons estètiques i de cost

El popular Luis Rubido, portaveu del govern local, reconeix el problema i assegura que en un termini d’un mes podria estar solucionat: «Va a fer-se un afegit amb la mateixa estètica, però que la deixi accedir-hi i estar a la mateixa alçada que els seus companys ». Per què han trigat tant? «No es va fer perquè es busquen fórmules abans de trencar el que hi ha i perquè no hi ha partida pressupostària. Ara tenim fins i tot un croquis i dependrà del que triguin els fusters », va dir.

Emilia pertany a l’Associació Sociocultural de Discapacitats Sobre Rodes, de Cedeira, i està acostumada a enfrontar-se a les barreres: «Cap edifici públic de Cedeira és accessible, excepte l’auditori municipal, ni la biblioteca ni el palauet que és usat per a exposicions i aula d’ordinadors i l’oficina de Correus … ».

L’estretor de l’ascensor del consistori la va obligar a canviar la cadira de rodes

La primer edil es queixa que no són accessibles la major part dels edificis públics.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE

http://festascedeira.lacoctelera.net/post/2012/12/10/una-concejala-cedeira-silla-ruedas-lleva-18-meses-sin

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

La edila, del PSOE, se sitúa entre el público y sus compañeros para asistir a los plenos de un concello gobernado por el PP.

Si las barreras mentales resultan difíciles de franquear, las físicas pueden convertirse en un obstáculo insalvable, una dificultad añadida para la vida diaria que genera rabia e indignación. Emilia Durán Fernández, maestra jubilada, lleva 16 años en silla de ruedas como consecuencia de la esclerosis múltiple progresiva que padece. Concurrió a las últimas elecciones municipales en el número dos de la lista del PSOE de Cedeira y forma parte de la corporación local desde hace casi año y medio, cuando se constituyó.

La discapacidad no le impide trabajar ni plantear iniciativas, pero sí ocupar el lugar que le corresponde, junto a los demás concejales socialistas, en el salón de plenos. La configuración de esta dependencia -la zona reservada para los ediles se encuentra en una tarima, rodeada por una estructura fija- no le permite acceder a su bancada. Y la obliga a permanecer en un espacio intermedio entre los representantes públicos y las sillas dispuestas para los asistentes a las sesiones plenarias.

«Llevamos varios meses solicitando algún tipo de arreglo que ponga a todo el mundo en pie de igualdad», explica José Luis Vergara, portavoz socialista. Tras reiteradas «promesas incumplidas y dilaciones», afirma, por parte del ejecutivo que preside el popular Leopoldo Rubido, los ediles del grupo socialista decidieron, en el último pleno, celebrado hace un par de semanas, solidarizarse con Emilia y quedarse fuera del área destinada a los munícipes.

«Para nuestra pena -lamenta Vergara-, solo lo hicimos nosotros… para ponernos al mismo nivel que Emilia, porque nos parecía denigrante que estuviera allí sola». «Al edificio puedo entrar porque se instaló un ascensor [durante el anterior mandato, siendo alcalde el hoy portavoz de la oposición socialista], pero aún así es pequeño y tuve que cambiar la silla por una más estrecha, aprovechando que me tocaba sustituirla. Pero en el salón de plenos no hay manera», manifiesta la concejala. El angosto espacio de tránsito hacia los puestos que ocupan los ediles le imposibilita el acceso.

Razones estéticas y de coste

El popular Luis Rubido, portavoz del gobierno local, reconoce el problema y asegura que en un plazo de un mes podría estar subsanado: «Va a hacerse un añadido con la misma estética, pero que la deje acceder a ella y estar a la misma altura que sus compañeros». ¿Por qué han tardado tanto? «No se hizo porque se buscan fórmulas antes de romper lo que hay y porque no hay partida presupuestaria. Ahora tenemos incluso un croquis y dependerá de lo que tarden los carpinteros», dijo.

Emilia pertenece a la Asociación Sociocultural de Discapacitados Sobre Rodas, de Cedeira, y está acostumbrada a enfrentarse a las barreras: «Ningún edificio público de Cedeira es accesible, salvo el auditorio municipal; ni la biblioteca ni el palacete que es usado para exposiciones y aula de informática ni la oficina de Correos…».

La estrechez del ascensor del consistorio la obligó a cambiar la silla de ruedas

La munícipe se queja de que no son accesibles la mayor parte de los edificios públicos.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://festascedeira.lacoctelera.net/post/2012/12/10/una-concejala-cedeira-silla-ruedas-lleva-18-meses-sin 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content