• Vanessa de Lima Meirelles ha centrat la seva investigació en la promoció de la investigació en Esclerosi Múltiple
    • Vanessa de Lima Meirelles ha centrado su investigación en la promoción de la investigación en Esclerosis Múltiple

    El jurat del I Premi Internacional Fabiane Carvalho Miranda en la categoria de Solidaritat i Esclerosi Múltiple 2016 ha decidit atorgar aquest premi a Vanessa de Lima Meirelles Nunes, pel treball «Uma vida de superação» ( «Una vida de superació»). L’objectiu d’aquest Premi, dotat amb 1.000 euros i de caràcter bianual, és encoratjar i reconèixer la tasca de persones que treballen per promocionar l’autonomia, integració i / o independència de persones amb Esclerosi Múltiple, així com el suport a les seves famílies i cuidadors . Aquest Premi està convocat perl’Associació Colibrí d’Esclerosi Múltiple de Santa Pola, en col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx.

    El Jurat ha estat format per la vicerectora de Relacions Institucionals de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, el president de Creu Roja de la Comunitat Valenciana, Francisco Javier Gimeno Blanes, el president de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE ) Alacant, Antonio Ruescas, la secretària de l’Associació Colibrí d’Esclerosi Múltiple (ACEM) Santa Pola, Maria Àngela Pereña Caballero, i el tresorer d’aquesta Associació, Pablo Corral González.

    El jurat del I Premi Internacional Fabiane Carvalho Miranda en la categoria de solidaritat i esclerosi múltiple 2016 ha valorat l’aplicació pràctica dels treballs presentats, l’adequació de treballs seleccionats a les bases del premi, així com la qualitat formal de les propostes. Així mateix, el jurat ha destacat laqualitat de les nombroses candidatures presentades a aquesta primera edició del premi.

El jurado del I Premio Internacional Fabiane Carvalho Miranda en la categoría de Solidaridad y Esclerosis Múltiple 2016 ha decidido otorgar este Premio a Vanessa de Lima Meirelles Nunes, por el trabajo «Uma vida de superação» («Una vida de superación»). El objetivo de este Premio, dotado con 1.000 euros y de carácter bianual, es alentar y reconocer la labor de personas que trabajan para promocionar la autonomía, integración y/o independencia de personas con Esclerosis Múltiple, así como el apoyo a sus familias y cuidadores. Este Premio está convocado por la Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple de Santa Pola, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

El Jurado ha estado formado por la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, el presidente de Cruz Roja de la Comunidad Valenciana, Francisco Javier Gimeno Blanes, el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) Alicante, Antonio Ruescas, la secretaria de la Asociación Colibrí de Esclerosis Múltiple (ACEM) Santa Pola, María Ángela Pereña Caballero, y el tesorero de esta Asociación, Pablo Corral González.

El jurado del I Premio Internacional Fabiane Carvalho Miranda en la categoría de solidaridad y esclerosis múltiple 2016 ha valorado la aplicación práctica de los trabajos presentados, la adecuación de trabajos seleccionados a las bases del premio, así como la calidad formal de las propuestas. Asimismo, el jurado ha destacado la calidad de las numerosas candidaturas presentadas a esta primera edición del premio.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.diarioinformacion.com/elche/2016/07/12/trabajo-vida-superacion-gana-i/1784443.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.diarioinformacion.com/elche/2016/07/12/trabajo-vida-superacion-gana-i/1784443.html