L’anàlisi va ser realitzat per investigadors de l’Escola de Medicina de la Universitat de Califòrnia en Sant Diego; el grup de pacients que la van fumar van reduir un terç en l’escala Ashworth (2.74 punts) i les puntuacions de dolor van disminuir un 50%.   El análisis fue realizado por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego; el grupo de pacientes que la fumaron redujeron un tercio en la escala Ashworth (2.74 puntos) y las puntuaciones de dolor disminuyeron un 50%.

Toronto • Un estudi publicat avui en la Revista de l’Associació Mèdica de Canadà (CMAJ per les seves sigles en anglès) va dir que l’ús de cànnabis alleuja l’espasticidad i dolor a les persones que sofreixen múltiple esclerosi, encara que va advertir que existeixen “efectes cognitius adversos”.

L’estudi, realitzat per investigadors de l’Escola de Medicina de la Universitat de Califòrnia en Sant Diego, es va centrar en 30 pacients amb una edat mitjana de 50 anys dels quals més de la meitat necessitaven ajuda per caminar i un 20 % utilitzaven cadires de rodes.

La doctora Jody Corey-Bloom, del Departament de Neurociencia de la Universitat de Sant Diego, va assenyalar en l’estudi que “observem un efecte beneficiós del cànnabis fumat en espasticidad resistent al tractament i dolor associat amb múltiple esclerosi entre els nostres participants”.
“Encara que generalment bé tolerat pel nostre participants, el cànnabis fumat va estar acompanyat per aguts efectes cognitius”, va afegir la doctora Corey-Bloom.

Els investigadors van indicar que són necessaris més estudis a llarg termini per confirmar les troballes “i determinar si dosis menors poden tenir efectes beneficiosos amb un impacte cognitiu menor”.

Però l’estudi també va indicar que en altres investigacions centrades en els efectes de cànnabis administrat oralment en l’espasticidad relacionada amb la múltiple esclerosi, “qualsevol reducció de l’espasticidad ha estat generalment observada en classificacions subjectives”.

No obstant això, en aquest estudi, els investigadors van dir que van utilitzar un mètode “objectiu”.
Els investigadors van usar una escala Ashworth modificada, una eina que serveix per avaluar la intensitat del to muscular, per determinar l’espasticidad dels músculs.

Els resultats indiquen que el grup de pacients que van fumar cànnabis van experimentar una reducció en l’escala Ashworth de gairebé un terç (2.74 punts) en comparació del grup que va utilitzar un placebo.

A més, les puntuacions de dolor es van reduir en al voltant d’un 50%.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1db22ab7d4f97d7491d79e46da1f0254

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Toronto • Un estudio publicado hoy en la Revista de la Asociación Médica de Canadá (CMAJ por sus siglas en inglés) dijo que el uso de cannabis alivia la espasticidad y dolor a las personas que sufren múltiple esclerosis, aunque advirtió que existen “efectos cognitivos adversos”.

El estudio, realizado por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego, se centró en 30 pacientes con una edad media de 50 años de los que más de la mitad necesitaban ayuda para caminar y un 20 % utilizaban sillas de ruedas.

La doctora Jody Corey-Bloom, del Departamento de Neurociencia de la Universidad de San Diego, señaló en el estudio que “observamos un efecto beneficioso del cannabis fumado en espasticidad resistente al tratamiento y dolor asociado con múltiple esclerosis entre nuestros participantes”.

“Aunque generalmente bien tolerado por nuestro participantes, el cannabis fumado estuvo acompañado por agudos efectos cognitivos”, añadió la doctora Corey-Bloom.

Los investigadores indicaron que son necesarios más estudios a largo plazo para confirmar los hallazgos “y determinar si dosis menores pueden tener efectos beneficiosos con un impacto cognitivo menor”.

Pero el estudio también indicó que en otras investigaciones centradas en los efectos de cannabis administrado oralmente en la espasticidad relacionada con la múltiple esclerosis, “cualquier reducción de la espasticidad ha sido generalmente observada en clasificaciones subjetivas”.

Sin embargo, en este estudio, los investigadores dijeron que utilizaron un método “objetivo”.

Los investigadores usaron una escala Ashworth modificada, una herramienta que sirve para evaluar la intensidad del tono muscular, para determinar la espasticidad de los músculos.

Los resultados indican que el grupo de pacientes que fumaron cannabis experimentaron una reducción en la escala Ashworth de casi un tercio (2.74 puntos) en comparación con el grupo que utilizó un placebo.

Además, las puntuaciones de dolor se redujeron en alrededor de un 50%.

 INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/1db22ab7d4f97d7491d79e46da1f0254

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content