• REGENERACIÓ NEURONAL
    • REGENERACIÓN NEURONAL

    Un estudi del Centre d’Investigació Príncep Felip (CIPF) de València revela que l’ús de fàrmacs per manipular una proteïna de les cèl·lules, la conexina 50, potenciaria la regeneració neuronal després d’una lesió medul·lar.
    La investigació del Laboratori de Regeneració Tissular i Neuronal del CIPF mostra el paper d’aquesta proteïna en cèl·lules mare i la seva aplicació en el tractament de lesions medul·lars, segons un comunicat de la Generalitat, que afirma que aquest descobriment té una «important aplicació en tractaments de regeneració cel·lular «.

Un estudio del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia revela que el uso de fármacos para manipular una proteína de las células, la conexina 50, potenciaría la regeneración neuronal tras una lesión medular.
La investigación del Laboratorio de Regeneración Tisular y Neuronal del CIPF muestra el papel de esta proteína en células madre y su aplicación en el tratamiento de lesiones medulares, según un comunicado de la Generalitat, que afirma que este descubrimiento tiene una «importante aplicación en tratamientos de regeneración celular».

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/usar-farmacos-para-manipular-una-proteina-de-las-celulas-podria-potenciar-la-regeneracion-neuronal-tras-lesion-medular/50000880-3021440#

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/usar-farmacos-para-manipular-una-proteina-de-las-celulas-podria-potenciar-la-regeneracion-neuronal-tras-lesion-medular/50000880-3021440#