Les bateries actuals, com Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests (BRB-N), per a l’avaluació de la deterioració cognitiva en pacients amb esclerosi múltiple, són complexes i ofereixen molt temps. Un estudi publicat en Revista de Neurologia obté dades normatives i valida una nova bateria a aquest efecte.Las baterías actuales, como Brief Repeatable Battery of Neuropsychological Tests (BRB-N), para la evaluación del deterioro cognitivo en pacientes con esclerosis múltiple, son complejas y deparan mucho tiempo. Un estudio publicado en Revista de Neurología obtiene datos normativos y valida una nueva batería con este fin.

Els autors van reclutar 1.036 subjectes sans per proporcionar dades normatives i van incloure quatre tests neuropsicológicos (test de memòria episódica, test de símbols i dígits, prova d’evocació categorial i adaptació del Pastureu Auditory Serial Addition Test). Estadísticament no es van trobar diferències significatives entre les puntuacions dels 229 subjectes als quals se’ls va administrar la nova bateria i la BRB-N, excepte pel temps mitjana de finalització (19 ± 4 enfront de 25 ± 5 minuts). Els resultats en la nova bateria i en la BRB-N guardaven una elevada correlació, encara que la nova bateria era més pràctica per la seva senzillesa i perquè portava menys temps completar-la. La nova bateria també es va administrar a una submuestra de controls sans després de quatre setmanes per avaluar la reproducibilidad.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3404

Los autores reclutaron 1.036 sujetos sanos para proporcionar datos normativos e incluyeron cuatro tests neuropsicológicos (test de memoria episódica, test de símbolos y dígitos, prueba de evocación categorial y adaptación del Paced Auditory Serial Addition Test). Estadísticamente no se encontraron diferencias significativas entre las puntuaciones de los 229 sujetos a los que se les administró la nueva batería y la BRB-N, excepto por el tiempo promedio de finalización (19 ± 4 frente a 25 ± 5 minutos). Los resultados en la nueva batería y en la BRB-N guardaban una elevada correlación, aunque la nueva batería era más práctica por su sencillez y porque llevaba menos tiempo completarla. La nueva batería también se administró a una submuestra de controles sanos después de cuatro semanas para evaluar la reproducibilidad. 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3404

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content