Quantes vegades al llarg de la meva vida (o des que estic coneixent a l’espècie masculina pel que fa a termes amorosos es refereix) m’hauré trobat amb la ‘famosíssima’ frase de “millor com amics” a l’assabentar-se que tinc una discapacitat física, i faig ús d’una cadira de rodes per desplaçar-me?¿Cuantas veces a lo largo de mi vida (o desde que estoy conociend0 a la especie masculina en lo que a términos amorosos se refiere) me habré encontrado con la ‘famosísima’ frase de “mejor como amigos” al enterarse de que tengo una discapacidad física, y hago uso de una silla de ruedas para desplazarme?

Parlo sobretot de quan comences a conèixer a un noi per Internet, i has de comptar el teu “problema”. Perquè de moment ningú té ‘raigs X’ per veure a través d’una pantalla, i veure l’evident. I se suposa que cal ser sincers en aquesta vida. Això de conèixer algú cara a cara, que et digui que no li importa per res el de la cadira i als dos mesos et digui que no pot amb la situació … És un altre tema que dóna per a un altre post . (Es veu que la cadira et surt a manera de evolució com un ‘Pokémon’ ). I quan et va conèixer anaves caminant quin miracle de la Mare de Déu de Lourdes.

Tornant al tema d’Internet, veus que la conversa va fluint com la seda, tot marxa de putíssima mare, i arriba el gran moment d’explicar-ho.
Abans donava cent mil voltes per dir-ho, com que els preparava per al gran espectacle final. Però ara no, vaig directa al gra. Perquè total, cada reacció és un món independentment de les voltes que tu vulguis donar per adornar alguna cosa que al cap ia la fi va a sonar igual, va sonar al que és. A que vas en cadira de rodes, ni més ni menys.

Hi ha alguns que directament deixen de parlar-te, i es veu que deixen a un cyborg davant del seu ordinador. Perquè segueixen en línia tres hores més tard.

Després hi ha els que et deixen anar el típic “millor només som amics” després d’haver estat hores parlant i haver congeniat millor que ‘Dora la exploradora i Botes’. I a tu se’t queda cara de bleda potxa.

I finalment hi ha els que més m’agraden, és una cosa per altres. Són els que comencen a fer-te un tercer grau com si fossis un delinqüent per saber què és el que tens, i que casualment tenen a un parent molt proper que l’han operat “una ungla del peu” i va en cadira de rodes, que entenen perfectament pel que estàs passant, i que ho senten molt. Però anem a veure llumeneres , m’estàs demanant perdó tu a mi per anar en cadira de rodes? M’estàs comparant una situació passatgera amb alguna cosa per a tota la vida?

Quant rosegó hi ha perduda en aquesta vida! Llegiu si us plau, llegiu. Que no passa res, i és molt bo per obrir ments i no ser tan ignorant.

Perquè al final tot això es resumeix al fet que hi ha molt desconeixement per part de la gent, el que no coneixem espanta i el que no és “normal” el vam fer fora a un costat.
Perquè jo no estic buscant una persona perquè sigui les meves cames i les meves mans, i sigui una condemna l’haver d’estar ajudant-me sempre, per què hi ha persones entregades que es dediquen. Simplement vull compartir la meva vida al costat d’algú. No podré caminar i fer el pi pont, però sé / puc / vull estimar a algú, i que aquest algú em miri i no vegi una cadira de rodes. Tan sols vegi a una persona igual que una altra.

Hablo sobre todo de cuando empiezas a conocer a un chico por Internet, y tienes que contar tu“problema”. Porque de momento nadie tiene ‘rayos X’ para ver a través de una pantalla, y ver lo evidente. Y se supone que hay que ser sinceros en esta vida. Lo de conocer a alguien cara a cara, que te diga que no le importa para nada lo de la silla y a los dos meses te diga que no puede con la situación… Es otro tema que da para otro post. (Se ve que la silla te sale a modo de evolución como un ‘pokemon’). Y cuando te conoció ibas andando cuál milagro de la Virgen de Lourdes.

Volviendo al tema de Internet, ves que la conversación va fluyendo como la seda, todo marcha de putísima madre, y llega el gran momento de contárselo.
Antes daba cien mil vueltas para decirlo, como que los preparaba para el gran espectáculo final. Pero ahora no, voy directa al grano. Porque total, cada reacción es un mundo independientemente de las vueltas que tú quieras dar para adornar algo que al fin de cuentas va a sonar igual, va a sonar a lo que es. A que vas en silla de ruedas, ni más ni menos.

Hay algunos que directamente dejan de hablarte, y se ve que dejan a un cyborg frente a su ordenador. Porque siguen en línea tres horas más tarde.

Luego están los que te sueltan el típico “mejor solo somos amigos” después de haber estado horas hablando y haber congeniado mejor que ‘Dora la exploradora y Botas’. Y a ti se te queda cara de acelga pocha.

Y por último están los que más me gustan, es una cosa por demás. Son los que empiezan a hacerte un tercer grado como si fueses un delincuente para saber qué es lo que tienes, y que casualmente tienen a un pariente muy cercano que le han operado “una uña del pie” y va en silla de ruedas, que entienden perfectamente por lo que estás pasando, y que lo sienten mucho. Pero vamos a ver lumbreras, ¿me estás pidiendo perdón tú a mí por ir en silla de ruedas? ¿Me estás comparando una situación pasajera con algo para toda la vida?

¡Cuánto mendrugo hay suelto en esta vida! Leed por favor, leed. Que no pasa nada, y es muy bueno para abrir mentes y no ser tan ignorante.

Porque al final todo esto se resume a que hay mucho desconocimiento por parte de la gente, lo que no conocemos asusta y lo que no es “normal” lo echamos a un lado.
Porque yo no estoy buscando una persona para que sea mis piernas y mis manos, y sea una condena el tener que estar ayudándome siempre, porqué hay personas entregadas que se dedican a ello. Simplemente quiero compartir mi vida al lado de alguien. No podré andar y hacer el pino puente, pero sé/puedo/quiero amar a alguien, y que ese alguien me mire y no vea una silla de ruedas. Tan solo vea a una persona igual que otra.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.tododisca.com/vas-silla-mejor-solo-somos-amigos/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME:

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.tododisca.com/vas-silla-mejor-solo-somos-amigos/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content